Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1820_20210071
Administrativ enhet 1820
Planident 20210071
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2021 / 2489
Plannavn Områderegulering for Bakkely
Type Områderegulering
Status Planlegging igangsatt
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst