Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1833_8057
Administrativ enhet 1833
Planident 8057
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 2545
Saksnummerinformasjon Ephorte
Plannavn Detaljregulering for Sjøveien vest
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 15.12.2014
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 8057_Reguleringsbestemmelser_vedtatt_revidert_25.06.2019.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 8057_plankart.pdf  
  Planbeskrivelse 8057_planbeskrivelse.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 8057_Saksfremlegg.pdf  
  Vedtak 8057_Saksprotokoll 15.12.14.pdf  
  Bestemmelser 8057_planbestemmelser_utgått.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
07.04.2017 2017 / 3537 Ephorte Kun innhold 1: Tomt for energianlegg utgår (flyttet til plan 8033) Delegert myndighet Vedtak Kart og vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7356890,45 Y: 459649,36
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
25.06.2019 2018 / 2934   Kun innhold 2: Energianlegg reguleres inn med tilhørende hensynsone, lekeplass utvides, gangvei flyttes, og det reguleres inn annet veggrunn - grøntareal. Takform på eneboliger BFS endres. Delegert myndighet Vedtak Samlet vedtak for mindre endring i plan 8057 og plan 8033.
Arealplankart Samlet arealplankart for mindre endringer i plan 8057 og plan 8033.
Bestemmelser
  Vis i kart (+)
X: 7356913 Y: 459630
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
8001 Munkliområdet, Båsmoen
8033 Båsmobakken