Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1834_2019003
Administrativ enhet 1834
Planident 2019003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2020 / 67
Plannavn detaljregulering Tonnes fergeleie
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 16.12.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser reguleringsbestemmelser.pdf Reguleringsbestemmelser
Vedtaksdokumenter Vedtak SaksfremleggKST.pdf Saksfremlegg med vedtak
Andre dokumenter Arealplankart 2_Vedlegg 1_Plankart.pdf Reguleringsplankart
  Arealplankart 3_Vedlegg 16_Plankart_med geometri.pdf Reguleringsplankart med geometri
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse.pdf Planbeskrivelse