Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1837_2012003
Administrativ enhet 1837
Planident 2012003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 12 / 343
Plannavn Kommuneplanens arealdel 2013-2025
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 19.12.2013
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1837
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram 11.05.2012
Vedtatt planprogram 30.05.2012
Offentlig ettersyn - fra / til 18.10.2013 / 29.11.2013
Endelig planvedtak 19.12.2013
Kunngjøring av planvedtak 01.02.2014
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 18372012003 planbestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 18372012003 vedtak planprogram.pdf vedtak planprogram
  Bestemmelser 18372012003 samfunnsdel_bestemmelser.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 18372012003 saksframlegg_førstegang.pdf  
  Vedtak 18372012003 saksprotokoll.pdf  
  Arealplankart 18372012003 arealplankart_oversikt.pdf  
  Bestemmelser 18372012003 planbestemmelser.pdf  
  Tegnforklaring 18372012003 tegnforklaring.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 18372012003 saksframlegg.pdf  
Andre dokumenter SOSI-fil 18372012003.sos  
  Diverse 18372012003 innspill.pdf innspill til kommuneplan
  Konsekvensutredning 18372012003 ROS.pdf KU og ROS
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Stefan Kersting
Saksbehandler Trond Skoglund
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
30.01.2014 13 / 1376   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av jervbu ved Kattvatnet   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7419471 Y: 448935
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
28.05.2014 14 / 101 14/101 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon for utlegging av flytebrygge   Bygningsteknisk installasjon Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 443379 Y: 7410816
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
28.05.2014 14 / 298   Avslått Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av fritidsbolig   Nybygg Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7412207 Y: 4269453
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
28.05.2014 13 / 1893   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 83/4 – bygging av naust   Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7417420 Y: 441796
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
18.06.2014 14 / 365   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg   Tilbygg Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7410106 Y: 460233
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
30.07.2014 14 / 660   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av tomt til eksisterende hytte   Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7403407 Y: 439957
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
30.07.2014 14 / 660   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av tomt til eksisterende fritidsbolig   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7403406 Y: 439956
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
27.08.2014 14 / 854 14/854 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Bygging av bolig for ansatte ved Nordland Akva AS   Nybygg Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7404975 Y: 429120
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
27.08.2014 12 / 1840 14/1840 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Tidsbegrenset dispensasjon på ti år for oppstilling av to campingvogner         Vis i kart (+)
X: 7405268 Y: 443921
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
27.08.2014 14 / 221   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – fradeling og bygging av fritidsbolig   Deling av eiendom Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7410084 Y: 435044
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
27.08.2014 14 / 322   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av festetomt for fritidsbolig   Deling av eiendom Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7404987 Y: 424786
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
27.08.2014 14 / 737   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bygging av fritidsbolig   Nybygg Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7424107 Y: 431449
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
19.09.2014 13 / 447     Bestemmelser kommune(del)plan Bygging av garasje   Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7412018 Y: 430223
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
29.10.2014 14 / 640   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – utlegging av flytebrygge   Bygningsteknisk installasjon Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7413665 Y: 440051
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
18.03.2015 14 / 628   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bygging av molo på Selstad, gnr. 48/17   Bygningsteknisk installasjon Kart
Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7411618 Y: 447188
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
18.03.2015 14 / 1038   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bygging av fritidsbolig på Reipå, gnr. 67/111   Nybygg Kart
Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7421799 Y: 443431
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
18.03.2015 14 / 1468   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Uttak av is fra Svartisen   Vesentlige terrenginngrep Kart
Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7400800 Y: 458200
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
27.05.2015 15 / 223   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bygging av naust på Stia, gnr. 66/11   Nybygg Kart
Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7419807 Y: 440893
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
24.06.2015 15 / 92   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av bolighus   Nybygg Kart
Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7413525 Y: 430026
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
24.07.2015 15 / 505   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Utbygging av Kildalselva kraftverk   Nybygg Kart
Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7406347 Y: 441376
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
04.09.2015 15 / 581   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av tomt til eksisterende fritidsbolig   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7414035 Y: 433932
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
15.09.2015 15 / 1205   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Nytt bygg for vannbehandling   Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7405039 Y: 428945
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
06.10.2015 15 / 1312   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bygging av pumpehus og atkomstvei   Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7405081 Y: 429000
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
21.10.2015 15 / 960   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av eksisterende våningshus og naust   Deling av eiendom Innstilling (saksfremlegg)
Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7407544 Y: 426701
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
21.01.2016 15 / 2401   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Utlegging av flytebrygge, gnr. 82/7   Bygningsteknisk installasjon Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7413413 Y: 436549
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
24.02.2016 16 / 196   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av parsell til eksisterende bolighus, gnr. 23/1   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7400019 Y: 438581
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
17.03.2016 15 / 2486   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av tomt til eksisterende våningshus, gnr. 72/1   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7425310 Y: 435956
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
13.04.2016 16 / 193   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Omdisponering av tomt for oppføring av fritidsbolig   Bruksendring, utvidelse/endring drift Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7410614 Y: 422182
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
02.05.2016 15 / 2065   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av tomt til eksisterende fritidsbolig   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7414576 Y: 432839
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
04.05.2016 15 / 2602   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av tilleggsareal til fritidsbolig på gnr. 42/79   Grensejustering Vedtak
Diverse
  Vis i kart (+)
X: 7410240 Y: 437712
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
04.05.2016 15 / 2720   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling i hundremetersbeltet langs sjø   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7412247 Y: 431011
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
04.05.2016 15 / 2630   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Utbygging av deler av boligområdet BO605 Åsen, gnr. 26/292   Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7402706 Y: 436772
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2016 15 / 1860   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Uttak av is fra Svartisen   Vesentlige terrenginngrep Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7400900 Y: 458490
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2016 16 / 676   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av parsell, gnr. 2/19   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7410708 Y: 422307
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2016 15 / 2632     Bestemmelser kommune(del)plan Utvidelse av flytebrygge og utlegging av to bølgedempere, gnr. 14/26   Bygningsteknisk installasjon Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7401087 Y: 432330
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2016 15 / 2836   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Restaurering av naust og tilbygg, gnr. 76/1   Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7414317 Y: 429720
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2016 16 / 551   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av parsell, gnr. 80/2   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7412891 Y: 434758
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2016 16 / 568   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Bruksendring av eksisterende bygg, gnr. 14/66   Bruksendring, utvidelse/endring drift Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7400938 Y: 432737
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
19.08.2016 16 / 1441   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bygging av fritidsbolig, gnr. 2/183   Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7410626 Y: 422259
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
08.09.2016 16 / 1577   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av festetomt til eksisterende fritidsbolig, gnr. 56/19   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7417119 Y: 446131
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
28.09.2016 16 / 1462   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Utlegging av flytebrygge, gnr. 73/70   Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7424096 Y: 431461
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
06.10.2016 16 / 1131   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Arealoverføring fra gnr. 73/6 til gnr. 73/67 på Støtt   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7424267 Y: 431594
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
11.10.2016 16 / 1247   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av anneks på gnr. 86/9 på Mesøya   Tilbygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7415083 Y: 442052
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
27.10.2016 16 / 1436   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av tomter til to eksisterende fritidsboliger, gnr. 29/1   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7404021 Y: 440961
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
27.10.2016 16 / 1454   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av to hyttetomter, gnr. 73/15   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7424702 Y: 431888
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
07.12.2016 16 / 1250   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Omdisponering av areal og bruksendring av bygning, gnr. 14/31   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7400788 Y: 432676
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
07.12.2016 16 / 1771   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av platting og grillhus, gnr. 40/72   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7410099 Y: 435019
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
19.01.2017 16 / 1806   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av tilleggsareal fra gnr. 15/4 til gnr. 15/14   Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7401021 Y: 433639
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
09.05.2017 16 / 2245   Avslått Arealbruk kommune(del)plan Etablering av ny oppdrettslokalitet i Nordfjorden/Holandsfjorden   Andre avgjørelser Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7401635 Y: 443860
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
30.05.2017 17 / 615   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Ombygging av naust, gnr. 7/18   Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7407681 Y: 429277
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
08.06.2017 17 / 21   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av tilleggsareal fra gnr. 69/21 til gnr. 69/37   Grensejustering Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7421702 Y: 444850
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
08.06.2017 16 / 2144   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av parsell til eksisterende bolig, gnr. 77/34   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7414347 Y: 430416
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
08.06.2017 17 / 237   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av parsellen Skatholmen, gnr. 77/25   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7413707 Y: 420895
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
08.06.2017 17 / 650   Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Uttak av is fra Svartisen til kommersielt salg, gnr. 90/1   Andre avgjørelser Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7400900 Y: 458516
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
09.06.2017 16 / 2283   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av Moholmen for fremtidig undersøkelser etter mineraler, gnr. 1/4   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7414860 Y: 411908
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
21.06.2017 17 / 599   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bygging av stavlaftbu/hytte, gnr. 85/7   Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7413697 Y: 440807
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
21.06.2017 17 / 598   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av eksisterende våningshus, gnr. 69/26   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7413697 Y: 422330
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
13.07.2017 17 / 850   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Omdisponering av areal fra spredt boligbebyggelse til næringsformål/tjenesteyting, gnr. 77/124   Bruksendring, utvidelse/endring drift Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7412594 Y: 429740
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
07.09.2017 17 / 1130   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av tilleggsareal fra gnr. 73/4 og 5 til gnr. 73/71   Grensejustering Kart
Diverse
Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7423560 Y: 433024
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
07.09.2017 17 / 1234   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av tomt til eksisterende fritidsbolig, gnr. 31/20   Deling av eiendom Kart
Diverse
Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7423560 Y: 433024
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
07.09.2017 16 / 2365   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av tomt til fritidsbolig, gnr. 7/12   Deling av eiendom Kart
Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7408093 Y: 428180
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
07.09.2017 17 / 499   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bygging av naust med rampe, gnr. 73/23   Nybygg Kart
Innstilling (saksfremlegg)
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7422481 Y: 432449
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
16.11.2017 17 / 1239   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Omdisponering av nausttomt til fritidsbolig, gnr. 2/59   Bruksendring, utvidelse/endring drift Innstilling (saksfremlegg)
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7410841 Y: 422380
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
13.12.2017 16 / 1961   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av områdene Kvia og Olhåksøya, gnr. 77/13   Deling av eiendom Innstilling (saksfremlegg)
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7413204 Y: 427435
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
18.01.2018 17 / 2153   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 67/139 – fradeling av boligtomt   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7421741 Y: 442664
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
04.05.2018 18 / 139   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 33/5 – fradeling av parsell til eksisterende naust   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7406207 Y: 440861
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
31.05.2018 17 / 2174   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 31/13 – fradeling av parsell til naust   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7404492 Y: 444876
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
19.06.2018 18 / 433   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 66/11 – utlegging av flytebrygge   Konstruksjon Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7419840 Y: 440874
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
25.10.2018 18 / 1266   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 2/2 og 2/36 – fradeling av to parseller til industriformål   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7410660 Y: 422421
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
25.10.2018 18 / 872   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 55/32 – fradeling av to parseller til eksisterende fritidsboliger   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7417196 Y: 447089
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
25.10.2018 18 / 872   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 55/32 – fradeling av to parseller til eksisterende fritidsboliger   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7417046 Y: 447022
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
25.10.2018 18 / 1028   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 77/133 - fradeling av tomt til eksisterende bolig/fritidsbolig   Deling av eiendom Diverse
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7412489 Y: 430038
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
15.11.2018 18 / 1034   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 77/17 – utlegging av flytebrygge   Arbeid som krever byggtillatelse Diverse
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7413182 Y: 426718
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
12.12.2018 18 / 1589   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 3/1 – arealoverføring av tilleggsareal til gnr 3/21 og fradeling av parsell til naustformål   Grensejustering Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7404855 Y: 424569
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
17.01.2019 18 / 1642   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 2/70 – fradeling av tomt og bygging av fritidsbolig   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7410717 Y: 422419
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
29.05.2019 19 / 469   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 73/6 – arealoverføring til gnr. 73/78   Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7424378 Y: 431730
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
27.06.2019 19 / 530   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 3/4 – ny fritidsbolig   Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7404783 Y: 422935
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
27.06.2019 19 / 496   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 71/11 – ny fritidsbolig   Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7424321 Y: 436890
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
18.09.2019 19 / 711   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 9/2 - etablering av ekstra pumpestasjon og vannbehandlingsanlegg   Tilbygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7405085 Y: 428957
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
18.09.2019 19 / 749   Godkjent midlertidig Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 77/14 og 77/193 – tidsbegrenset dispensasjon på 5 år for etablering av campinganlegg   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7414200 Y: 430170
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
18.09.2019 19 / 596   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 2/44 – omdisponering til fritidsformål   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7410360 Y: 421736
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
10.10.2019 19 / 418   Avslått Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 33/11 - omdisponering fra naustformål til fritidsbebyggelse   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7406196 Y: 440861
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
10.10.2019 19 / 949   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 6/10 – oppføring av ny fritidsbolig   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7407542 Y: 426702
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
10.10.2019 19 / 960   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 48/6 – fradeling av tomt til eksisterende bolig   Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7411848 Y: 447176
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
12.11.2019 18 / 291   Avslått Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 90/1 – oppføring av ny foreningshytte ved Øvre Navervatn   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7410758 Y: 459744
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
28.01.2020 19 / 1224   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 77/14 – deling av eiendom   Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7412796 Y: 430403
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
19.02.2020 19 / 1549   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 20/18 – fradeling av parsell   Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7401879 Y: 451993
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
11.03.2020 19 / 1544   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 9/3 – reetablering og forlengelse av steinmolo   Konstruksjon Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7404982 Y: 429374
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
23.04.2020 20 / 81   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 70/13 - fradeling av parsell med eksisterende driftsbygning   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7423689 Y: 439475
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
23.04.2020 19 / 1374   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 15/4 – fradeling av nausttomt og bygging av naust   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7401024 Y: 433514
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
03.06.2020 20 / 191   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 48/3 – bygging av garasje   Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7411612 Y: 447412
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
03.06.2020 20 / 600   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 77/199 - arealoverføring og bygging av garasje   Grensejustering Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7411959 Y: 430294
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
25.08.2020 20 / 616   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 34/1 – etablering av lagerbygg   Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7406566 Y: 439116
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
10.11.2020 20 / 1362   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 28/89 – tilbygg, fasadeendring m.m. på fritidsbolig   Tilbygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7403409 Y: 439957
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
10.11.2020 20 / 1065   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 83/70 – bygging av fritidsbolig og naust   Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7417453 Y: 441924
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
24.11.2020 20 / 1183   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 2/53 – riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av en ny fritidsbolig, anneks og bod   Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7410200 Y: 418531
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
24.11.2020 20 / 1219   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 32/24 – omdisponering til fritidsformål, fradeling av tomt og bruksendring av driftsbygning til fritidsbolig   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7405924 Y: 441330
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
17.02.2021 20 / 544   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 40/20 – bygging av vei   Veg, parkering etc. Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7410043 Y: 435067
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
17.02.2021 20 / 1723   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 29/25 – diverse byggetiltak på eksisterende fritidsbolig   Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7403378 Y: 440096
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
17.03.2021 20 / 1414   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 35/46 – etablere campingvogn permanent som fritidsbolig   Bruksendring, utvidelse/endring drift Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7406537 Y: 438106
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
17.03.2021 20 / 1779   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 2/53 – utvidelse av eksisterende fritidsbolig m.m.   Tilbygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7410205 Y: 418530
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
19.05.2021 21 / 167   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 13/1 – fradeling til fritidsformål og bygging av fritidsbolig   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7401712 Y: 431877
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
19.05.2021 21 / 192   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 72/8 – arealoverføring og bygging av garasje   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7425302 Y: 435962
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
16.06.2021 21 / 425   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Akvakulturområde A108 – fortøyningsfester utenfor akvakulturområde     Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7411817 Y: 432737
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
17.08.2021 21 / 655   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 84/1 – utlegging av flytebrygge   Konstruksjon Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7413778 Y: 439311
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
17.08.2021 21 / 896   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 42/32 – fradeling av parsell og omdisponering til fritidsformål   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7410492 Y: 438691
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
15.09.2021 21 / 381   Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 7/7 – fradeling av tre tomter til fritidsformål   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7408235 Y: 427722
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
15.09.2021 21 / 855   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 31/20 – fradeling av tomt og bygging av bolig   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7404372 Y: 444750
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
17.11.2021 21 / 1099   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr. 31/4 – fradeling av parsell og omdisponering til naustformål   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7404436 Y: 444666
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
19.11.2021 20 / 664   Opphevet Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 2/36 – fradeling av tomt og bygging av fritidsbolig   Nybygg Kart
Vedtak
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7410304 Y: 422203
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
26.01.2022 21 / 1590   Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Gnr. 2/9 – fradeling av tomt til tre utleiehytter   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7410105 Y: 421985
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
26.01.2022 21 / 1467 Dispensasjon Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon for etablering av fritidsbolig LNFR-1, landbruk, natur, friluftsliv samt reindrift og fra byggeforbudet i strandsonen   Illustrasjon
Vedtak
 
X: 7410533,5 Y: 443509
UTM sone 33 basert på ED50
07.03.2022 22 / 123 Dispensasjon Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon for oppføring av rubbhall på 180 m2. LNFR-1, § 2.6 a) og pbl. § 1-8   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7404979,8 Y: 429075
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
09.03.2022 21 / 1665 Dispensasjon Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon for rydding og sikring av eldre steinbrudd på Tukthuset, samt utfylling og plastring for fremtidig almenningskai. Forbud mot bygging i hundremetersbeltet LNFR-1 IN106 FT101, SH106   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7412523,9 Y: 427103,6
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
22.03.2022 22 / 65 Dispensasjon Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon for omdisponering og fra plankrav Kommuneplanens arealdel - Fritids- og turistformål FT104 med krav om reguleringsplan. Bruksendring, utvidelse/endring drift Illustrasjon
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7412119,2 Y: 430415,9
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
03.04.2022 21 / 1824 Dispensasjon Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon for fradeling av Greinholmen, Bolga. LNFR-1, landbruk, natur,- og friluftsliv samt reindrift   Vedtak
Illustrasjon
  Vis i kart (+)
X: 7409096 Y: 418026,6
UTM sone 31,basert på EUREF89/WGS84
20.04.2022 22 / 156 Sjøkabler Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon for utlegging av sjøkabler i Åmnessundet og på strekningen Kalbakken- Nedre Valla Kommuneplanens arealdel bestemmelse §11-7 nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, samt forbud mot bygging i hundremetersbeltet langs sjø i pbl. § 1-8 Andre avgjørelser Vedtak
Illustrasjon
Illustrasjon
  Vis i kart (+)
X: 7407981,7 Y: 431895,7
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
06.05.2022 22 / 156 Dispensasjon Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Administrativ dispensasjon for utlegging av sjøkabler i Bolgfjorden og i Meløyfjorden. Kommuneplanens arealdel pkt. 2.6, § 11-7 nr. 6 og pbl. § 1-8 byggeforbudet i hundremetersbeltet langs sjøen Andre avgjørelser Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7410264,5 Y: 426560,8
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
03.06.2013 12 / 343   Fylkesmennene Regional/kommunal planavklaring, plankvalitet Trukket/Uaktuell   Innsigelse
Diverse
 
X: Y:
29.04.2013 12 / 343   Sametinget Reindrift Trukket/Uaktuell   Innsigelse
Diverse
 
X: Y:
08.05.2013 12 / 343   Norges vassdrags- og enerigdirektorat (NVE) Vann og vassdrag, herunder RPR vernede vassdrag Trukket/Uaktuell   Innsigelse
Diverse
 
X: Y:
21.05.2013 12 / 343   Fylkeskommunene Regional/kommunal planavklaring, plankvalitet Trukket/Uaktuell   Innsigelse
Diverse
 
X: Y: