Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1865_222
Administrativ enhet 1865
Planident 222
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 111
Saksnummerinformasjon KS 111/14
Plannavn Åvika
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 24.11.2014
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 222_Åvika_bestemmelser.pdf  
  Gjeldende bestemmelser 222_Åvika_bestemmelser_MVE_18102016.pdf  
  Gjeldende bestemmelser 222_Åvika_bestemmelser_MVE_03122018.pdf  
  Gjeldende bestemmelser 222_Åvika_bestemmelser_endring_20042020.pdf  
Vedtaksdokumenter Bestemmelser 222_Åvika_bestemmelser.pdf  
  Planbeskrivelse 222_Åvika_planbeskrivelse.pdf  
  Arealplankart 222_Åvika_plankart.pdf  
  Bestemmelser 222_Åvika_bestemmelser_MVE_18102016.pdf  
  Arealplankart 222_Åvika_MVE_plankart.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 222_Åvika_møtebok_07112016.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
13.11.2017 2017 / 189 NPU-189/17 Kun innhold   Planutvalget Vedtak
Arealplankart
 
X: Y:
03.12.2018 2018 / 179 NPU-179/18 Bestemmelsene   Planutvalget Vedtak
Bestemmelser
Arealplankart
 
X: Y:
20.04.2020 2020 / 52 MPN-052/20 Bestemmelsene   Planutvalget Vedtak
Bestemmelser
Arealplankart
 
X: Y:
18.05.2020 2020 / 68 MPN-068/20 Kun innhold   Planutvalget Vedtak
Arealplankart
 
X: Y:
17.06.2020 2020 / 85 MPN-085/20 Kun innhold   Planutvalget Vedtak
Arealplankart
 
X: Y:
21.07.2021 2021 / 104 MNP104/21 Kun innhold Byggegrense tomt 7 Planutvalget Vedtak
Arealplankart
 
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
151C3 Gang- og sykkelveg Svolvær - Kabelvåg
42 Åvika Sykkelsti
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
43 Åvika