Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1875_1849198101
Administrativ enhet 1875
Planident 1849198101
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Regulering for Presteid
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 17.07.1981
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1849
Opprinnelig planid 198101
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 198101_presteid_bestemmelser.pdf bestemmelser
Vedtaksdokumenter Vedtak 198101_presteid_vedtak.pdf vedtak
  Arealplankart 198101_presteid_plankart.pdf plankart
  Bestemmelser 198101_presteid_bestemmelser.pdf bestemmelser
Andre dokumenter Tegnforklaring 198101_presteid_tegnforklaring.pdf tegnforklaring
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
24.07.1989 1 / 844 Kun analog Kun innhold Endring av formål: Tomt 3 i B7 endres til lekeplass (Fa3) Bygningsrådet    
X: 0 Y: 0
30.10.2002 1 / 649 Kun analog Kun innhold Endring av formål: M1 til B14 Kommunestyret    
X: 0 Y: 0
30.04.2003 3 / 205 Kun analog Kun innhold Mindre endring av regulerte tomtegrenser for tomt 6. Planutvalget    
X: 0 Y: 0
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
09.02.2017 16 / 853 16/1/115 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon fra boligformål for begrenset næringsvirksomhet Boligformål Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 7552603,53 Y: 526827,71
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84