Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1875_1849198301
Administrativ enhet 1875
Planident 1849198301
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Regulering for Rørvik
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 08.12.1983
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1849
Opprinnelig planid 198301
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 198301_rørvik_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 1849-198301_rørvik_plankart.pdf  
  Vedtak 198301_rørvik_vedtak.pdf  
Andre dokumenter Tegnforklaring 198301_roervik boligfelt_tegnforklaring.pdf tegnforklaring