Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1875_1849198701
Administrativ enhet 1875
Planident 1849198701
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Regulering for Innhavet II
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.03.1987
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1849
Opprinnelig planid 198701
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 198701_innhavet2_bestemmelser.pdf bestemmelser
Vedtaksdokumenter Vedtak 198701_innhavet2_vedtak.pdf vedtak
  Arealplankart 198701_innhavet 2_plankart.pdf plankart
  Bestemmelser 198701_innhavet2_bestemmelser.pdf bestemmelser
Andre dokumenter Tegnforklaring 198701_innhavet2_tegnforklaring.pdf tegnforklaring