Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1875_1849198901
Administrativ enhet 1875
Planident 1849198901
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Regulering for Hersetskogen
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 09.03.1989
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1849
Opprinnelig planid 198901
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 198901_hersetskogen_bestemmelser.pdf bestemmelser
Vedtaksdokumenter Arealplankart 198901_hersetskogen_plankart.pdf plankart
  Bestemmelser 198901_hersetskogen_bestemmelser.pdf bestemmelser
Andre dokumenter Tegnforklaring 198901_hersetskogen_tegnforklaring.pdf tegnforklaring
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
17.06.2011 11 / 261 16/69 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Oppføring av garasje innenfor 10-metersgrensen langs kommunal vei Byggegrense langs kommunal vei Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7551879,88 Y: 525993,51
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
15.04.2015 15 / 211 14/101 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Flytting av bygg. Disp. fra byggegrense langs vei   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7551953,64 Y: 525574,4
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
05.04.2016 15 / 773 16/14 Godkjent RpArealFormål grønnstruktur $ 12-5 pkt 3 Utvidelse av Marielund barnehage   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7551950,47 Y: 525887,66
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84