Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1875_18501984001
Administrativ enhet 1875
Planident 18501984001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Sommerset-Skogvoll-Lillebotn
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 28.06.1984
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Planbestemmelser Sommerseth_Skogvoll_Lillebotn.pdf Planbestemmelser
Vedtaksdokumenter Arealplankart Sommerseth_skogvoll_lillebotn.pdf  
Andre dokumenter Kart Sommerseth-Skogvold-Lillebotn 211.tif Plankart