Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 2023_2016001
Administrativ enhet 2023
Planident 2016001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 403
Plannavn Kommuneplanens arealdel for Gamvik kommune
Type Kommuneplanens arealdel
Status Planforslag
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2016001-pbesk.pdf  
  Bestemmelser 2016001-pbest.pdf  
  Arealplankart 2016001-pkart.pdf  
  Konsekvensutredning 2016001-Vedlegg til planbesk-KU.pdf  
  Konsekvensutredning 2016001-Vedlegg til planbesk-Merknadshefte.pdf  
  Konsekvensutredning 2016001-Vedlegg til planbesk-ROS-analyse.pdf