Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3002_401
Administrativ enhet 3002
Planident 401
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Detaljregulering for ny vannledning Årvoll til Vestby grense
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Planbestemmelser_Moss (L)(588784).pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå1_A1_Kartblad1 (587660).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå1_A1_Kartblad2 (587661).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå1_A1_Kartblad3 (587662).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå1_A1_Kartblad4 (587663).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå1_A1_Kartblad5 (587664).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå1_A1_Kartblad6 (587667).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå1_A1_Kartblad7 (587668).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå1_A1_Kartblad8 (587669).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå1_A1_Kartblad9 (587670).pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse Moss(584650).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå2-A1_Kartblad1 (587674).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå2-A1_Kartblad2 (587675).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå2-A1_Kartblad3 (587676).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå2-A1_Kartblad4 (587677).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå2-A1_Kartblad5 (587678).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå2-A1_Kartblad6 (587681).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå2-A1_Kartblad7 (587682).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå2-A1_Kartblad8 (587683).pdf  
  Arealplankart Plankart_MOVAR_Moss_nivå2-A1_Kartblad9 (587684).pdf