Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3002_M284
Administrativ enhet 3002
Planident M284
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Detaljregulering for ny vannledning Årvoll til Vestby grense
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 25.04.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser M284b.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse M284p.pdf  
  Arealplankart M284 K1.pdf  
  Arealplankart M284 K2.pdf  
  Arealplankart M284 K3.pdf  
  Arealplankart M284 K4.pdf