Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_2009006
Administrativ enhet 3020
Planident 2009006
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2011 / 668
Plannavn DEL AV MASTEMYR NÆRINGSPARK
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 10.12.2012
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 217
Opprinnelig planid 2009006
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 03.12.2010
1. gangs behandling 17.04.2012
Offentlig ettersyn - fra / til 25.05.2012 / 12.09.2012
2. gangs behandling 04.12.2012
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 10.12.2012
Kunngjøring av planvedtak 18.12.2012
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2009006_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2009006_plankart.pdf  
  Vedtak 2009006_vedtak.pdf  
  Bestemmelser 2009006_bestemmelser1.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2009006_planbeskrivelse.pdf  
  Planprogram 2009006_planprogram.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2009006_ros.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Anna Lina Toverud
Saksbehandler Kristine Klavina
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
07.05.2019 2019 / 153   Bestemmelsene Mindre reguleringsendring i rekkefølgebestemmelser Planutvalget Vedtak
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Rapport
Rapport
Rapport
 
X: 0 Y: 0
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
23.11.2015 2015 / 5635   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Utvendig trapp Rekkefølgebestemmelser §20-1 Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6632832 Y: 599667
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
17.01.2013 11 / 668         Manglende registrering Klage
 
X: 0 Y: 0
21.01.2013 11 / 668         Manglende registrering Klage
 
X: 0 Y: 0
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
20.08.2012 2011 / 668   Fylkesmennene   Avgjort med forhandlinger   Innsigelse
 
X: 0 Y: 0
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
3902 RV. 152 x KOLBOTNVN. OG RV. 152 x MASTEMYRVN.
3922 FV.C53.1 MASTEMYRVEIEN X LIENGA. RUNDKJØRING
B390400 MÜLLER HOTELL
B391200 TROLLÅSEN, BLOKK/SENTER
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
2017007 LIENGA 4
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
3904 MASTEMYR ERVERVSOMRÅDE
B390401 KODAK NORGE, MASTEMYR
B390402 VOLVO NORGE AS, MASTEMYR
B390403 ROBERT BOSCH NORGE, MASTEMYR
B391100 OPPEGÅRD NÆRINGSPARK