Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_2014002
Administrativ enhet 3020
Planident 2014002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 15 / 1072
Plannavn Frittliggende småhusbebyggelse
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 12.09.2016
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 217
Opprinnelig planid R000100
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 11.09.2014
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 09.06.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 23.06.2015 / 01.09.2015
2. gangs behandling 08.03.2016
Offentlig ettersyn - fra / til 10.03.2016 / 29.04.2016
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 12.09.2016
Kunngjøring av planvedtak 22.09.2016
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2014002_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 2014002_vedtak.pdf  
  Bestemmelser 2014002_bestemmelser1.pdf  
  Arealplankart 2014002_plankart.pdf  
  Diverse veileder---omraderegulering-for-frittliggende-smahusbebyggelse_versjon-mars-2020.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2014002_hensynet bak bestemmelsene.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Kristine Klavina
Saksbehandler Henning Weyergang-Nielsen
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
17.09.2019 2019 / 2141   Kun innhold Endring i plankart. Endringen gjelder utvidelse av byggegrense for eiendommen i Østliveien 14C gnr/bnr 43/755. Planutvalget Vedtak
 
X: 0 Y: 0
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
24.11.2016 2016 / 3489 4 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Garasje med carport og bod § 8 Grad av utnyttelse Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6632988 Y: 601076
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.04.2017 2017 / 787 7 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Innbygging av overbygget balkong § 8 Grad av utnytting Underbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6631309 Y: 601458
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.04.2017 2016 / 4919 15 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Tomannsbolig § 7.1 terrengbehandling Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6628308 Y: 601073
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.06.2017 2017 / 335   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Garasje § 8 - grad av utnytting Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6632198 Y: 599985
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.06.2017 2017 / 1937 8 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 6.1 krav til tomtestørrelse Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6632934 Y: 601356
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.06.2017 2017 / 2103 3 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Terrasse, platting og levegg Byggegrense mot vei Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6628012 Y: 601388
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.07.2017 2017 / 2356   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 7.4 Byggegrense mot vei Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6632932 Y: 601303
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.09.2017 2017 / 1347 8 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Påbygg og tilbygg § 8 Grad av utnytting § 9 Møne og gesimshøyde Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6631454 Y: 602073
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.09.2017 2017 / 3025   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Vertikaldelt tomannsbolig § 7.1 Terrengbestemmelser Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6628304 Y: 601054
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.01.2018 2017 / 3760 12 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 7.4 avstand til veg Støyskjerm Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6628655 Y: 601067
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.02.2018 2017 / 2137 15 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Garasje § 8 Grad av utnytting Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6626607 Y: 601747
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.02.2018 2018 / 134 8 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Trapp § 8 Grad av utnytting Konstruksjon Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6630846 Y: 599929
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.03.2018 2017 / 4790 6 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Forstøtningsmur § 7.1 Høyde Mur Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6628713 Y: 600837
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.03.2018 2018 / 1850 3 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 8 Grad av utnytting Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6632002 Y: 601646
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.03.2018 2017 / 4115 2 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   Regulert byggegrense mot vei Mur Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6631870 Y: 600598
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.06.2018 2018 / 5089   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 8 - Grad av utnytting Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6632167 Y: 601291
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.09.2018 2018 / 5683 7 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 7.4 - Avstand mot vei Mur Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6633237 Y: 601573
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.10.2018 2018 / 5858 4 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 7.1 - terrengbehandling Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6630830 Y: 601448
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.11.2018 2018 / 4548 15 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 10.2 - Utforming Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6626633 Y: 602445
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.01.2019 2018 / 6616 19 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 8 Grad av utnytting Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6631956 Y: 601612
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.05.2019 2019 / 433 5 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 9 - Gesimshøyde Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6632309 Y: 601468
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.05.2019 2019 / 1240 3 Avslått Regulerings- / bebyggelsesplan   § 7.1 - Terrengbehandling Mur Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6631947 Y: 601591
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.05.2019 2019 / 2445 7 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 8 - Utnyttelsesgrad Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6629612 Y: 601565
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.05.2019 2018 / 7714 6 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel § 10 - Utearealer Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6632878 Y: 601453
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.06.2019 2018 / 5963 17 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 7.4 - Avstand mot vei Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6633068 Y: 601433
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.07.2019 2018 / 7289 7 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 7.1 - Terrengbehandling Mur Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6628424 Y: 600968
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.08.2019 2109 / 2200 12 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 8 Grad av utnyttelse Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6627141 Y: 602267
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.11.2019 2019 / 3148 4 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 7.4 - Avstand mot vei Mur Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6626963 Y: 601797
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.12.2019 2019 / 3170   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan   § 8 - Grad av utnytting Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6632720 Y: 601250
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.12.2019 2018 / 7393 12 Avslått Regulerings- / bebyggelsesplan   § 8 Grad av utnytting Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6632659 Y: 601405
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.01.2020 2020 / 203 BYGG-20/00203 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Kongeveien 45 – gnr./bnr. 249./178. Oppføring av påbygg over eksisterende bod, over byggegrense mot vei. Disp fra byggegrense mot vei. Påbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6630490,98 Y: 602158,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.02.2020 2020 / 212 BYGG-20/00212 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Frydenbergveien 26 – gnr./bnr.243./181. Påbygg, tilbygg og bruksendring Disp fra § 9 i områdeplan. Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6627887,68 Y: 601445,23
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.02.2020 2020 / 627 BYGG-20/00627 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Oscar Borgs vei 17 – gnr/bnr 247/611. Oppføring av pergola. Dispensasjon fra områdeplan for frittliggende småhusbebyggelse § 9. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6630842,09 Y: 599924,11
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.03.2020 2020 / 659 BYGG-20/00659 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Myrvollveien 25 B og C – gnr./bnr. 243/1437. Nybygg tomannsbolig og endring av terreng Dispensasjon fra områdereguleringen for frittliggende småhusbebyggelse § 7.1 Vesentlige terrenginngrep Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6628435,25 Y: 600973,54
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.03.2020 2020 / 209 BYGG-20/00209 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Utsiktsveien 5 B –gnr./bnr. 240./116. Oppføring av tilbygg til bolig og endring av byggegrense mot regulert vei. Disp fra regulert byggegrense. Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6630717,52 Y: 601460,59
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.06.2020 2020 / 178 BYGG-20/00178 Avslått Regulerings- / bebyggelsesplan Kappveien 8 – gnr./bnr. 243./640. Oppføring av tilbygg og bruksendring. Disp fra områdeplanen for frittliggende småhusbebyggelse § 8 Grad av utnytting for oppføring av tilbygg og bruksendring. Avslag på søknad om bruksendring og tilbygg. Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6628765,23 Y: 600796,04
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2020 2020 / 1175 BYGG-20/01175 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Frydenlundveien 44 A, Byggegrense mot vei. Disp fra regulert byggegrense for oppføring av tilbygg/overbygg. Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6628385,76 Y: 601319,11
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.07.2020 2020 / 614 BYGG-20/00614 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Sætreskogveien 34 A. Oppføring av garasje. Disp fra områdeplanen for frittliggende småhusbebyggelse § 8 for oppføring av garasje. Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6627040,29 Y: 602208,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.12.2020 2020 / 642 BYGG-20/00642 Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Skiveien 12 B og C gnr/bnr 238/798. Oppføring av støttemur (høyde) Nordre Follo kommune gir dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 fra § 7.1 i områdeplan for frittliggende småhusbebyggelse – småhusplanen for oppføring av støttemur høyere enn 1,5 m. Mur Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6633084,23 Y: 601434,02
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.12.2020 2020 / 2810 BYGG-20/02810 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Gnr/Bnr 249/712 Tyrilia 2. Tillatelse og dispensasjon til bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Nordre Follo kommune gir dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 fra plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd, til plassering av tiltaket. Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6629466,65 Y: 601585,68
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.01.2021 2020 / 2254 BYGG-20/02254 Avslått Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Solbråtanveien 52 – gnr/bnr 240/261. Minstekravet til tomtestørrelse. Minstekrav til grad av utnytting. Byggegrense mot kommunal vei. Nordre Follo kommune avslår søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen § 7.4, byggegrense mot offentlig vei (Solbråtanveien). Reguleringsbestemmelsen § 6.1, krav til tomtestørrelse. Reguleringsbestemmelsen § 8, krav til grad av utnyttelse. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6630555,89 Y: 601210,01
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.02.2021 2021 / 527 BYGG-20/00527 Avslått Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Myrvollveien 25 A. Avslag på oppføring av støttemur - Nordre Follo kommune avslår søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 fra plan- og bygningsloven § 29-4 for oppføring av støttemur 1 meter fra nabogrensa Mur Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6628431,83 Y: 600933,32
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.03.2021 2021 / 72 BYGG-21/00072 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Heimenveien 33. Oppføring av støyskjerm. Nordre Follo kommune gir rammetillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-3 til oppføring av støyskjerm. Nordre Follo kommune gir dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 fra regulert byggegrense mot jernbane. Støyskjerm Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6630228,48 Y: 601188,59
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.04.2021 2020 / 2848 BYGG-20/02848 Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Granåsbakken 6 A og B, gnr/bnr 240 / 162. Tillatelse og dispensasjon til oppføring av tomannsbolig Nordre Follo kommune gir rammetillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-3 til oppføring av tomannsbolig. Nordre Follo kommune gir dispensasjon fra områdeplanen for frittliggende småhusbebyggelse, småhusplanen § 9 , gesimshøyde. Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6631350,75 Y: 601459,61
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.06.2021 2020 / 2906 BYGG-20/02906 Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Rammetillatelse til- og påbygg og fasadeendringer på bolig, dispensasjon fra regulert byggegrense til kommunal vei, Stangåsveien 15 B Nordre Follo kommune gir dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 fra byggegrense mot vei. Påbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6628740,71 Y: 600821,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.06.2021 2020 / 1930 BYGG-20/01930 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Fageråsveien 1 A. Tillatelse med dispensasjon til oppføring av enebolig og forstøtningsmur i strid med byggegrense Disp for oppføring av støttemur i strid med byggegrense mot kommunal vei. Mur Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6626462,95 Y: 601620,47
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.09.2021 2021 / 1092   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Knausen 3, - gnr/bnr 239/271. Oppføring av garasje. § 8 Grad av utnytting Nybygg Vedtak Disp fra § 8 Grad av utnytting for oppføring av garasje.
  Vis i kart (+)
X: 6632184 Y: 599985
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.10.2021 2021 / 588   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Skiveien 223B – gnr./bnr. 244/396, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes §7.3, anlegg under bakken, for oppføring av ny garasje med bod. Nordre Follo kommune gir dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 fra reguleringsbestemmelsenes §7.3, anlegg under bakken. Nybygg Vedtak Skiveien 223B – gnr./bnr. 244/396, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes §7.3, anlegg under bakken, for oppføring av ny garasje med bod.
  Vis i kart (+)
X: 6626530 Y: 601901
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.10.2021 2021 / 927   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Hans Heltorps vei 7, gnr/bnr 244/647, dispensasjon fra områdeplan for frittliggende småhusbebyggelse § 8 om utnyttelsesgrad for oppføring av garasje. Nordre Follo kommune gir dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 fra områdeplan for frittliggende småhusbebyggelse § 8 om utnyttelsesgrad for oppføring av garasje. Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6627215,8 Y: 602137,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
17.01.2017 15 / 1072         Fylkesmannen Klage
Vedtak
 
X: 0 Y: 0
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
2008003 ORMERUDVEIEN 84
3804 ØVRE ORMERUD
3806 AUGESTADV. 19-25, VESTENGA 1-7
3808 ØVRE ORMERUD - HØYÅS
3809 FJELLVEIEN M/TILST.OMR.
3810 NEDRE ORMERUD
3812 GANG-/SYKKELVEI SKIVEIEN NORD - ETAPPE 6
3903 DEL AV MELLOMÅSEN GNR.39, BNR.14
3906 SOLKOLLEN
3907 FELT A - MELLOMÅSEN
3908 MELLOMÅSEN, FELT B
3916 OMRÅDENE VED LI GÅRD/LI KOLLEN
3919 KAPELLVEIEN 15 OG 17
3921 RIKEÅSEN
4004 KOLBOTN SENTRUM
4009 ØSTÅSEN
4012 ØVRE BRÅTEN, BEKKELIVEIEN - UTSIKTSVEIEN
4013 ØSTÅSEN- SKRENTEN
4018 KOLBOTN SENTRUM-VEST
4019 EKORNRUDVEIEN
4021 BEKKELIVN. 43 OG 48
4025 DEL AV SKIVEIEN, ETAPPE 3
4031 RV. 152 - SKIVEIEN MED GANG-/ SYKKELVEI, ETAPPE 4
4032 G/S-VEI LANGS RV
4033 SOLBRÅTANVEIEN 42-44
4035 DEL AV SØNSTERUDVEIEN
4043 KOLBOTNVANNETS ØSTSIDE(20M)
4044 HEIMENVEIEN
4107 MYRVOLL/NORD
4201 GREVERUDVEIEN 5 OG 8
4205 ØDEGÅRDEN SKOG, NORD FOR TVERRVEIEN
4304 GREVERUDLIA
4307 SKIVEIEN MELLOM MYRVOLL ST. OG TRAFOSTASJONEN
4307B REGULERINGSPLAN FOR SKIVEIEN MELLOM MYRVOLL STASJON OG TRAFOSTASJONEN.
4310 FRYDENBERG
4311 VESTRE GREVERUD, FELT Y
4314 FRYDENBERGVEIEN 27
4316 DEL AV VESTRE GREVERUD
4317 FLÅTESTAD, DEL AV G.NR. 43, B.NR. 1,6 OG 260
4322 VESTRE GREVERUD GÅRD 43/1 SAMT 43/260 OG 43/388
4412 ØSTAGLØTTVN. 5,10,10B OG 12
4413 ÅSENVEIEN 4D OG 6
4415 OPPEGÅRD SYD - ØST FOR JERNBANEN
4416 DEL AV KONGEVEIENS TRASÈ M.M.
4418 BJERKEVEIEN 17 OG 19
4419 OPPEGÅRD SYD, VEST FOR JERNBANEN
4422 TUSSEÅSEN
4423 SKIVEIEN 206
4424 TJERNSLIVEIEN 7
4702 INGIERÅSEN
4704 INGIERODDEN
4713 VESTRE INGIERÅSEN
4714 DEL AV VASSBONN
4715 EDV. GRIEGSVEI OG NORDØSTRE DEL AV INGIERÅSEN
4717 DEL AV GNR. 47, BNR. 32
4901 HELLERASTEN
4902 ØDEGÅRDEN
4903 HELLERASTEN
4906 BRÅTEN 1.REPRISE
4909 ENDRING AV HELLERASTEN
4912 BRÅTEN II
4918 SOFIEMYRÅSEN
4936 SOFIEMYR 2
4940 BARNEHAGE SOFIEMYR 2
4941 BRÅTEN 1.REP. ØVRE BRÅTEN-BEKKELIVN.
R432600 MYRVOLLTOPPEN
R432900 GREVERUD SENTER
R443000 ØVRESKOGEN, GNR. 44, BNR. 3, 27 MED TILFARTSVEI
R471900 INGIERODDEN/VASSBONNVEIEN 8 GNR/BNR 47/1 OG 47/176
R494600 KONGEVEIEN 31 OG 33
R495100 GNR. 49,BNR. 73 MELLOM BJ. BJØRNSONSVEI 48 OG 50
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
2017003 SKIVEIEN/SKRENTEN
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
4037 LIAVEIEN 25
4321B DELER AV MYRVOLLTOPPEN
4919 KONGEVEIEN 45
B430402 FLÅTESTAD VESTRE GREVERUD, FELT C
R000100 FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE