Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_2016001
Administrativ enhet 3020
Planident 2016001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2020 / 5571
Plannavn KOLBOTN STASJON
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 16.12.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 21.04.2016
Kunngjøring av planarbeid 19.05.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 09.06.2020
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling 15.12.2020
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 16.12.2020
Kunngjøring av planvedtak 13.01.2021
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2016001_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 2016001_vedtak.PDF  
  Arealplankart 2016001_plankart.pdf  
  Bestemmelser 2016001_bestemmelser1.pdf  
  Planbeskrivelse 2016001_planbeskrivelse.pdf  
Andre dokumenter Diverse Store tanker på liten plass.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Jostein Berger Meisdalen
Saksbehandler Anna Lina Toverud
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
14.01.2021 2020 / 768     30.08.2021   Fylkesmannen Klage
Vedtak
 
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
2014004 KOLBOTN SENTRUM