Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_2017005
Administrativ enhet 3020
Planident 2017005
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 1615
Plannavn The Well Resort
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 25.03.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 217
Opprinnelig planid 2017005
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 23.05.2017
Kunngjøring av planarbeid 16.05.2017
Frist for uttalelse til planprogram 20.05.2017
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 24.04.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 30.05.2018 / 10.08.2018
2. gangs behandling 19.03.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 03.12.2018 / 07.01.2019
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 25.03.2019
Kunngjøring av planvedtak 10.04.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2017005_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 2017005_vedtak.pdf  
  Arealplankart 2017005_plankart .pdf  
  Bestemmelser 2017005_bestemmelser.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2017005_planbeskrivelse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2017005_ros.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Kristian Gundersen
Saksbehandler Kristine Klavina
Saksbehandler Christina Blumentrath
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
12.04.2019 2017 / 1615 Klage på vedtak       Manglende registrering Klage
 
X: 0 Y: 0
30.04.2019 2017 / 1615 Klage på vedtak       Manglende registrering Klage
 
X: 0 Y: 0
07.11.2019 2019 / 1615 Vedtak klagesak       Fylkesmannen Vedtak
 
X: 0 Y: 0
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
2011003 DEL AV FLØYSBONN