Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_201711
Administrativ enhet 3020
Planident 201711
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 258
Saksnummerinformasjon 18/258 (17/4949)
Plannavn VIDEREGÅENDE SKOLE OG BOLIGER I SKI SENTRUM
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 16.10.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 213
Opprinnelig planid 201711
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 22.01.2018
Kunngjøring av planarbeid 14.02.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 13.03.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 15.04.2019 / 31.05.2019
2. gangs behandling 16.10.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 16.10.2019
Kunngjøring av planvedtak 07.11.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201711_Gjeldene bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 201711_Plankart.pdf  
  Vedtak DETALJREGULERING - 2.GANGS BEHANDLING, NY VIDEREGÅENDE SKOLE SKI SENTRUM.pdf  
  Bestemmelser 201711_Bestemmelser.pdf  
Andre dokumenter Kunngjøring 201711_Kunngjøring oppstart.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 201711_saksframlegg.pdf 1. gangs behandling PBU
  Planbeskrivelse 201711_planbeskrivelse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 201711_rosanalyse_ny vgs.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 201711_rosanalyse_bolig.pdf  
  Illustrasjon 7690_ramboll_ski_high_school_0002.jpg Med forslaget «Gullrekka» ble Rambøll Norge as kåret som vinner av plan- og designkonkurranse for ny videregående skole i Ski sentrum. Bilde av: Rambøll / Rolvung & Brøndsted
  Illustrasjon 7690_ramboll_ski_high_school_0007.jpg Med forslaget «Gullrekka» ble Rambøll Norge as kåret som vinner av plan- og designkonkurranse for ny videregående skole i Ski sentrum. Bilde av: Rambøll / Rolvung & Brøndsted
  Illustrasjon 7690_ramboll_ski_high_school_0019.jpg Med forslaget «Gullrekka» ble Rambøll Norge as kåret som vinner av plan- og designkonkurranse for ny videregående skole i Ski sentrum. Bilde av: Rambøll / Rolvung & Brøndsted
  Illustrasjon 7690_ramboll_ski_high_school_0018.jpg Med forslaget «Gullrekka» ble Rambøll Norge as kåret som vinner av plan- og designkonkurranse for ny videregående skole i Ski sentrum. Bilde av: Rambøll / Rolvung & Brøndsted
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Akershus fylkeskommune eiendom
Utarbeidet av LMR arkitektur as
Saksbehandler Ozrenko Gacic
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
201310 SKI SENTRUM