Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_2018003
Administrativ enhet 3020
Planident 2018003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 4965
Plannavn Kolbotnveien 45-47
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 11.06.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 217
Opprinnelig planid 2018003
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 19.12.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 13.11.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 21.11.2018 / 18.01.2019
2. gangs behandling 04.06.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 11.06.2019
Kunngjøring av planvedtak 12.06.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2018003_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2018003_plankart.pdf  
  Bestemmelser 2018003_bestemmelser1.pdf  
  Vedtak 2018003_vedtak.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2018003_planbeskrivelse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2018003_ros.pdf  
  Rapport 2018003_trafikkanalyse.pdf  
  Rapport 2018003_trafikkutredning med utbygging av felt B1-B4.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Utarbeidet av Petter Bogen
Saksbehandler Kristine Klavina
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
01.07.2019 2018 / 4965     30.01.2020   Fylkesmannen Klage
Vedtak
 
X: Y:
03.07.2019 2018 / 4965     30.01.2020   Fylkesmannen Klage
 
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
2014004 KOLBOTN SENTRUM