Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3024_201101
Administrativ enhet 3024
Planident 201101
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2008 / 23834
Saksnummerinformasjon 2008023834
Plannavn KOMMUNEDELPLAN NY E18 VESTKORRIDOREN LYSAKER - SLEPENDEN
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 18.06.2014
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Opprinnelig administrativenhet 219
Opprinnelig planid 201101
Milepæl Dato
Høring planprogram til 11.01.2011
Vedtatt planprogram 10.03.2010
Kunngjøring av planarbeid 19.09.2008
Offentlig ettersyn - fra / til 04.09.2013 / 14.10.2013
Endelig planvedtak 18.06.2014
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201101.pdf  
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) 2341295.pdf  
  Arealplankart 2307527.pdf  
  Vedtak 2441627.pdf  
  Bestemmelser 2307656.pdf  
Andre dokumenter Planprogram 783955.pdf  
  Diverse 2341605.pdf  
  Diverse 2341601.pdf  
  Diverse 2341602.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
18.09.2014 2011 / 29330 2011029330 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Plankrav   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6642274,87 Y: 590703,48
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.12.2014 2014 / 29631 2014029631 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Plankrav   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6639832,34 Y: 585382,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.09.2015 2015 / 201818 2015201818 Godkjent midlertidig Bestemmelser kommune(del)plan Plankrav for bruksendring fra bolig til kontor og oparbeidelse av parkeringsplasser   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641185,23 Y: 587512,39
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.01.2016 2016 / 3054 2016003054 Godkjent midlertidig Bestemmelser kommune(del)plan Plankrav   Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641885,15 Y: 590569,39
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.01.2016 2016 / 1109 2016001109 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gangkonstruksjon i friområde   Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6639593,1 Y: 585038,54
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.03.2016 2016 / 26976 2016026976 Godkjent midlertidig Bestemmelser kommune(del)plan Plankrav   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641056,75 Y: 587631,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.04.2016 2016 / 57164 2016057164 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Plankrav   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641719,21 Y: 589239,58
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.08.2016 2016 / 153242 2016153242 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Plankrav, byggegrense mot vei og avstand nabogrense   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6639016,77 Y: 584269,18
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.09.2016 2016 / 173229 2016173229 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Hydrogenstasjon i område regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6639834,84 Y: 585307,55
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.10.2016 2016 / 200022 2016200022 Godkjent midlertidig Regulerings- / bebyggelsesplan Næringsvirksomhet i areal regulert til gartneri og bestemmelsene ang. plankrav   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641061,4 Y: 587503,52
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.11.2016 2016 / 216896 2016216896 Godkjent midlertidig Arealbruk kommune(del)plan Atkomstvei i formål hovedvei og byggeområde   Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641855,28 Y: 590644,79
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.12.2016 2016 / 30304 2016030304 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Grad av utnytting   Tilbygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6642082,64 Y: 590670,95
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.01.2017 2016 / 236102 2016236102 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Plankrav   Påbygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641891,96 Y: 590583,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.02.2017 2017 / 31999 2017031999 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Plankrav   Tilbygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6642081,4 Y: 590673,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.07.2017 2017 / 158342 2017158342 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Formålsgrense mot sjø   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6640087,54 Y: 585589,66
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.11.2017 2017 / 238518 2017238518 Godkjent midlertidig Arealbruk kommune(del)plan Formål fremtidig småbåthavn   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6640299,02 Y: 586256,37
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.04.2018 2018 / 43994 2018043994 Godkjent midlertidig Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Plankrav.   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641043,78 Y: 587456,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.09.2018 2018 / 203347 2018203347 Godkjent midlertidig Arealbruk kommune(del)plan Plankrav og arealformål.   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641057,96 Y: 587491,74
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.02.2019 2019 / 37129 2019037129 Godkjent midlertidig Arealbruk kommune(del)plan Fra plankrav og rekkefølgekrav. Byggegrense til vei og avstand til nabogrense.   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6639010,1 Y: 584270,77
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.03.2019 2019 / 68420 2019068420 Godkjent midlertidig Arealbruk kommune(del)plan Plankrav.   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6639013,12 Y: 584270,55
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.05.2019 2019 / 81519   Godkjent midlertidig Arealbruk kommune(del)plan Fra plankrav og arealformål.   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641041,36 Y: 587502,12
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.06.2019 2019 / 127550   Godkjent midlertidig Arealbruk kommune(del)plan Fra plankrav og arealformål.   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641042,45 Y: 587499,57
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.10.2019 2019 / 218780   Godkjent midlertidig Arealbruk kommune(del)plan Fra plankrav og arealformål grønnstruktur. Grønnstruktur. Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6638980,08 Y: 584380,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.06.2020 2020 / 135481   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fra bestemmelsenes § 2.   Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6639676,52 Y: 585085,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.03.2021 2020 / 275442   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fra formål og plankrav jamfør §1 punkt 1 og 2 i betsemmelsene. Framtidig friområde F3 og naturområde i sjø og vassdrag NA2. Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6640001,3 Y: 585390,96
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
199801 KOMMUNEDELPLAN2 FORNEBUOMRÅDET
200401 KOMMUNEDELPLAN SANDVIKA
200801 KOMMUNEPLAN 2010 - 2020