Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3024_2016012
Administrativ enhet 3024
Planident 2016012
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 136768
Saksnummerinformasjon 2015136768
Plannavn LYSAKER TORG 6-12
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 02.05.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 219
Opprinnelig planid 2016012
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 18.04.2016
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 26.05.2016
Komplett planforslag mottatt 06.10.2016
1. gangs behandling 21.09.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 06.10.2017 / 17.11.2017
2. gangs behandling 19.04.2018
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 02.05.2018
Kunngjøring av planvedtak 16.05.2018
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2016012.pdf  
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) 3937879.pdf  
  Arealplankart 3875950.pdf  
  Bestemmelser 4010221.pdf  
Andre dokumenter Kunngjøring 4011599.pdf  
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1989013 LYSAKER SENTRUM SO2
1992026 STRANDVEIEN 10 - 12 M.FL
1997007 STRANDVEIEN 13 - 15 OG LYSAKER TORG 4
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
1987007 LYSAKER SENTRUM