Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3037_02390405
Administrativ enhet 3037
Planident 02390405
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Hurdalsjøen økologiske landsby, boligtun1
Type Bebyggelsesplan ihht.Reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 21.06.2006
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 239
Opprinnelig planid 02390405
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Bestemmelser021213.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Hurdalsjøen Økologiske landsby Bebyggelsplan kart 1-1000 100314.pdf  
  Illustrasjon Hurdalsjøen økologiske landsby Situasjonsplan 1-1000 100314.pdf  
  Planbeskrivelse SØBF-beskriv-jan06.pdf  
  Arealplankart Hurdalsjøen Økologiske landsby Bebyggelsplan kart 1-1000 100314.pdf