Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3118_01222008001
Administrativ enhet 3118
Planident 01222008001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Kommunedeplan Slitu-Momarken
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 04.09.2014
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 122
Opprinnelig planid 2008001