Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3118_01252007001
Administrativ enhet 3118
Planident 01252007001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Kommunedelplan for Mysen
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 22.02.2007
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 125
Opprinnelig planid 2007001
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2007001_Beskrivelse og bestemmelser.pdf  
Andre dokumenter Arealplankart 2007001_Plankart.JPG