Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3412_133
Administrativ enhet 3412
Planident 133
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Områdereguleringsplan for Bergum Syd
Type Områderegulering
Status Planlegging igangsatt
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Kart PLANKART.pdf  
  Bestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER.pdf  
  Planbeskrivelse PLANBESKRIVELSE.pdf