Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3412_154
Administrativ enhet 3412
Planident 154
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 377
Plannavn Budor Sør
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 24.06.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst