Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3424_201301
Administrativ enhet 3424
Planident 201301
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 341
Plannavn Kommuneplanens arealdel 2014-2026
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.06.2014
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 432
Opprinnelig planid 201301
Milepæl Dato
Høringsperiode - fra / til 11.06.2013 / 09.08.2013
Vedtatt planprogram 22.10.2013
Kunngjøring av planarbeid 11.06.2013
Offentlig ettersyn - fra / til 18.03.2014 / 05.05.2014
Endelig planvedtak 26.06.2014
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Plankart 1 Hovedkart.pdf  
  Arealplankart 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Plankart 2 Flomsoner.pdf  
  Arealplankart 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Plankart 3 Rendalsren.pdf  
  Planbeskrivelse 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Planbeskrivelse.pdf  
  Bestemmelser 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Bestemmelser og retningslinjer.pdf  
  Konsekvensutredning 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 KU.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 ROS.pdf  
  Arealplankart 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Plankart Utsnitt Unset.pdf  
  Arealplankart 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Plankart Utsnitt Hanestad.pdf  
  Arealplankart 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Plankart Utsnitt Bergset.pdf  
  Arealplankart 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Plankart Utsnitt Otnes.pdf  
  Vedtak 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Vedtak.pdf  
  Bestemmelser 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Bestemmelser vedlegg 1 Retningslinjer Sølnkletten.pdf  
  Arealplankart 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Plankart Utsnitt Åkrestrømmen.pdf  
  Vedtak 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Høringsvedtak.pdf  
  Vedtak 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Saksframlegg planprogram høring.pdf  
  Vedtak 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Vedtak planprogram.pdf  
Andre dokumenter Planprogram 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Planprogram.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Erin Sandberg
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
01.09.2014 2014 / 396 14/396 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Oppsetting av uthus/utedo i seterområde LNFR - seterbebyggelse Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6862222 Y: 623627
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.09.2014 2014 / 1435 14/1435 Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Det gis dispensasjon til 30 grader takvinkel LNFR-B Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6871773 Y: 610504
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.11.2014 2014 / 1315 14/1315 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Oppgradering av gammel setervei til hytteadkomstvei LNFR Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6862946 Y: 616723
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.11.2014 2014 / 1628 14/1628 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Oppsetting av uthus LNFR-seterbebyggelse Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6856939 Y: 606902
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.03.2015 2015 / 433 15/433 Godkjent RpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 12-5 pkt 6 Anneks Vassdragssone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6829086 Y: 616657
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.04.2015 2014 / 1653 14/1653 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Oppføring av båthus LNFR og strandsone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6815849 Y: 623576
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.04.2015 2015 / 558 15/558 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 2 bygninger med bruksformål garasje/uthus/atelier LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6878113 Y: 609513
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.04.2015 2015 / 442 15/442 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling af setertrøe til fritidseiendom LNFR - seterbebyggelse Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6857100 Y: 606936
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.06.2015 2014 / 1841 14/1841 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Arealoverføring til utvidelse av næringsformål LNFR, vassdragssone Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6859866 Y: 600230
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.06.2015 2015 / 240 15/240 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Oppsetting av garasje, atelier, verksted, BYA 60 m² LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6858490 Y: 599113
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.07.2015 2015 / 811 15/811 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling boligeiendom LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6856165 Y: 597721
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.07.2015 2015 / 869 15/869 Godkjent KpArealFormål grønnstruktur $ 11-7 pkt 3 Oppføring av fritidsbolig LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6861703 Y: 606282
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.07.2015 2015 / 996 15/996 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tilbygg inngangsparti på fritidsbolig LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6882134 Y: 629781
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.07.2015 2015 / 815 15/815 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling til fritidstomt LNFR - seterbebyggelse Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6889633 Y: 628179
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.07.2015 2015 / 722 15/722 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Riving (deler) og tilbygg fritidsbolig LNFR og strandsone Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6824910 Y: 644841
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.07.2015 2015 / 923 15/923 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling boligeiendom LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6857864 Y: 611311
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.07.2015 2015 / 903 15/903 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Riving og nyoppføring fritidsbolig LNFR og vassdragssone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6843525 Y: 626962
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.07.2015 2015 / 926 15/926 Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 nytt uthus Vassdragssone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6887498 Y: 606750
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.08.2015 2015 / 1166 15/1166 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tilbygg teknisk rom LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6847085 Y: 614858
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.08.2015 2015 / 1085 15/1085 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Hytteadkomst under 50 meter. LNFR Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6863157 Y: 616313
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.10.2015 2015 / 1073 15/1073 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan bruksendring fra uthus til anneks Dispensasjon fra LNFR-seterbebyggelse Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6834957 Y: 638212
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.10.2015 2015 / 1283 15/1283 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Tilbygg inngangsparti seterstue (fritidsbruk) LNFR-seterbebyggelse Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6855130 Y: 605678
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.10.2015 2015 / 1381 15/1381 Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Tilbygg fritidsbolig vassdragssone Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6868620 Y: 599469
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.11.2015 2015 / 1035 15/1035 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tilbygg fritidsbolig og uthus LNFR Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6834973 Y: 638210
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.12.2015 2015 / 1788 15/1788 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av fritidseiendom LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6861322 Y: 606466
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.02.2016 2015 / 1935 15/1935 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 lager for kabeltromler LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6854928 Y: 611981
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.02.2016 2015 / 1869 15/1869 Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Tilbygg fritidsbolig LNFT-B og vassdragssone Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6862427 Y: 610084
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.02.2016 2015 / 1740 15/1740 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Bygging i vassdragssone, takvinkelen er endret iht. bestemmelser vassdrag, takvinkel Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6829049 Y: 616693
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.03.2016 2016 / 1715   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av fritidseiedom LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6850866 Y: 631156
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.04.2016 2015 / 1051   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av 7 fritidseiendommer LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6826409 Y: 641699
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.04.2016 2015 / 1077   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av 3 fritidseiendommer LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6830925 Y: 625495
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.05.2016 16 / 398   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av fritidseiendom. Det tillates ikke nyoppføringer på ubebygde tomter. LNFR-B Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6829045 Y: 616655
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.05.2016 2016 / 398   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av fritidseiendom LNFRB - ikke nyoppføring og fradeling Vassdragssone Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6829047 Y: 616653
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.06.2016 2016 / 702 16/702 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Nytt anneks arealbegrensninger Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6851818 Y: 634026
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2016 2015 / 1257 15/1257 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Tilbygg fritidsbolig LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6819069 Y: 630220
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2016 2015 / 1257 15/1257 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan tilbygg fritidsbolig LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6819068 Y: 630216
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.06.2016 2016 / 766 16/766 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan adkomstvei fritidseiendom Plankrav Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 6854028 Y: 634722
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.06.2016 2016 / 266 16/266 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Tilbygg fritidsbolig utover tillatt bebygd areal. DS 158/16 er omgjort i DS 201/16 LNFR/hensynssone Rendalsren Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6851413 Y: 630603
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.07.2016 2015 / 1774 15/1774 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Oppføring av stall og uthus LNFR-seterbebyggelse Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6834858 Y: 638068
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.07.2016 2016 / 1005 16/1005 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Adkomstvei til fritidsbolig Plankrav Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 6851814 Y: 634073
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.07.2016 2016 / 902   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling bebygd boligeiendom, rasjonalisering LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6878868 Y: 609168
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.07.2016 2016 / 1375   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling bebygd boligeiendom, rasjonalisering LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6884988 Y: 606877
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.07.2016 2016 / 1374   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av bebygd fritidseiendom, rasjonalisering LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6888921 Y: 608189
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.07.2016 2016 / 370     KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Fradeling tilleggsareal fritidseiendom. Områder langs vassdrag       Vis i kart (+)
X: 6812920 Y: 625200
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.07.2016 2016 / 370   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Fradeling av tilleggsareal Vassdragssone LNFRB Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6812924 Y: 625185
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.08.2016 2016 / 1443 16/1443 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Nybygg garasje/uthus LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6886493 Y: 606577
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.08.2016 2015 / 1051   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av bebygde fritidseiendommer LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6831866 Y: 639204
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.08.2016 2016 / 1397 16/1397 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan overbygd terrasse LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6865158 Y: 618351
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.09.2016 2016 / 1737 16/1737 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan ny fritidsbolig vassdragssone, takvinkel Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6840775 Y: 617329
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.09.2016 2016 / 829 16/829 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Oppføring av anneks og uthus. VEdtaket ble omgjort etter revidert søknad. LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6887985 Y: 616446
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.09.2016 2016 / 1689 16/1689 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Tilbygg anneks med større BYA LNFR-B Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6845630 Y: 616264
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.10.2016 2016 / 1125 16/1125 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 tilbygg seterstue LNFR - seterbebyggelse Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6850343 Y: 608707
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.11.2016 2016 / 1665 16/1665 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan tilbygg fritidsbolig og platting LNFRF Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6877695 Y: 600097
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.11.2016 2016 / 1813 16/1813 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan tilbygg fritidsbolig LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6846848 Y: 626555
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.11.2016 2015 / 1077   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av bebygde fritidseiendommer LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6824352 Y: 618702
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.12.2016 2016 / 2244 16/2244 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Adkomst til og nybygg av høydebasseng LNFR Anlegg av veg, parkeringsplass, mv.     Vis i kart (+)
X: 6862336 Y: 611609
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.01.2017 2016 / 2313   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Oppretting av ny grunneiendom ved innløsing av festetomt. LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6863721 Y: 643191
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.01.2017 2016 / 591 16/591 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan tilbygg fritidsbolig og uthus LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6857483 Y: 642619
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.01.2017 2016 / 1841 16/1841 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Tilbygg seterstue LNFR - seterbebyggelse Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6886488 Y: 618410
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.01.2017 2016 / 1845   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av boligeiendom LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6868264 Y: 608089
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.02.2017 2016 / 2166   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av to fritidseiendommer LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6864240 Y: 624152
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.03.2017 16 / 588 16/588 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tilbygg uthus inkl. utedo,eksisierende uthus rives LNFR, hensynssone drikkevann Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6866323 Y: 616648
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.04.2017 2017 / 415 17/415 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tilbygg seterstue LNFR-seterbebyggelse Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6882517 Y: 629768
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.04.2017 2017 / 249 17/249 Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Tilbygg fritidsbolig LNFR og vassdragssone Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6859660 Y: 606175
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.04.2017 2017 / 593 17/593 Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 tilbygg fritidsbolig Vassdragssone Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6815784 Y: 623617
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.06.2017 2017 / 862   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av tillegsareal til fritidseiendom LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6834064 Y: 623736
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.06.2017 13 / 1871 13/1871 Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Båthus med platting og sti vassdragssone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6813391 Y: 624921
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.07.2017 2017 / 909 17/909 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 flytting av stabbur til eiendommen LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6858493 Y: 599135
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.07.2017 2017 / 1216 17/1216 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan omlegging av flomskadet adkomstvei til fritidsbolig LNFR Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 6821130 Y: 642558
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.07.2017 2017 / 992 17/992 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan oppføring av uthus på 15 m² BYA fritidsbebyggelse nåværende Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6850906 Y: 631653
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.08.2017 2017 / 1179 17/1179 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppsetting av garasje til fritidsbruk - areal LNFR-B Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6867872 Y: 608029
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.08.2017 2017 / 1293 17/1293 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 nytt uthus i erstattning av en gammel LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6862919 Y: 616468
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.08.2017 2017 / 1402 17/1402 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tilbygg fritidsbolig LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6837715 Y: 635685
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.08.2017 2017 / 1281   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av fritidseiendom LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6825010 Y: 645101
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.09.2017 2017 / 1449 17/1449 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan nytt uthus LNFR - seterbebyggelse Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6850254 Y: 608739
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.09.2017 2017 / 1501   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Innløsning av festetomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6884731 Y: 628523
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.10.2017 2017 / 1450   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Innløsning av festetomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6854559 Y: 625516
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.10.2017 2017 / 1482 17/1482 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan tilbygg uthus LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6845906 Y: 626359
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.10.2017 2017 / 1258 17/1258 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Riving og nybygg uthus, riving og nytt tilbygg fritidsbolig LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6841526 Y: 622553
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.11.2017 2017 / 1625 17/1625   Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av fritidseiendom LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6860386 Y: 603194
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.11.2017 2017 / 1646 17/1646 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av fritidsbolig LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6861714 Y: 606445
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.11.2017 17 / 1651 17/1651 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan tilleggsareal til fritidseiendom LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6883670 Y: 628489
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.11.2017 2017 / 1710 17/1710 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan det søkes om oppsetting av fritidsbolig på bebygd eindom LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6854548 Y: 641081
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.12.2017 2017 / 654 17/654 Godkjent RpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 12-5 pkt 6 Rydding og planering av strandsonen, etablering av badstue Vassdragssone Vesentlige terrenginngrep     Vis i kart (+)
X: 6846370 Y: 616402
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.01.2018 2017 / 1912 17/1912 Avslått Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Flytting av fjøs og bruksendring til båthus Vassdragssone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6848462 Y: 616089
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.02.2018 2017 / 1400   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Innløsning av festetomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6835482 Y: 615913
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.04.2018 2018 / 384 18/384 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Tilbygg fritidsbolig LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6874966 Y: 609825
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.04.2018 2018 / 386 18/386 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan flytting/tilbygg uthus, nytt båthus, flytting av båtplass vassdragssone Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6844886 Y: 616590
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.05.2018 2018 / 651 18/651 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan adkomstvei til utleiehytte og off. tilgjengelig fiskeplass LNFR Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 6833607 Y: 618113
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.05.2018 2018 / 933 18/933 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan uthus LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6820939 Y: 642645
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.05.2018 2018 / 654 18/654 Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Tilbygg fritidsbolig/utleiehytte LNFR-B - strandsone Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6828570 Y: 616580
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.07.2018 2018 / 1297 18/1297 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Riving og gjenoppføring av uthuset med 20 m² BYA LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6855773 Y: 628913
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.07.2018 2017 / 415 17/415 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Oppføring av uthus på ca. 15 m² BYA (DS 280/18) LNFR - seterbebyggelse Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6882520 Y: 629756
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.08.2018 2017 / 247 17/247 Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 gjenoppføring uthus Vassdragssone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6813417 Y: 624997
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.09.2018 2018 / 1457 18/1457 Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 oppføring av garasje LNFR-B - vasdragssone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6840761 Y: 617341
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.10.2018 2018 / 1298 18/1298 Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Tilbyggg fritidsbolig og nytt sanitærhus/uthus LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6862070 Y: 623754
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.10.2018 2018 / 1470 18/1470 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 midlertidig plassering av 2 stk hjulkoier til jakt LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6839445 Y: 612685
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.01.2019 18 / 2050   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon for deling av eiendom (fradeling av hel teig, opprettelse av nytt gnr/bnr) i LNFR-område LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6856948 Y: 606914
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.04.2019 2019 / 489 19/489 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Oppsetting av uthus i erstattning av dårlig uthus med 21 m² BYA LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6859410 Y: 605878
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.05.2019 2019 / 318 19/318 Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5   LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6834587 Y: 630707
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.05.2019 2019 / 819 19/819 Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6   Vassdragssone, Arealbegrensning ifht. fritidsbebyggelse i LNFRB Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6862435 Y: 610069
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.06.2019 2019 / 287 19/287 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra arealbegrensningen LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6837691 Y: 634859
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.08.2019 2019 / 904 19/904 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Omlegging av adkomstvei LNFR Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 6862893 Y: 616224
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.08.2019 2019 / 997 19/997 Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Tilbygg fritdsbolig Strandsone Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6813047 Y: 625216
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.08.2019 2019 / 937 19/937 Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Nytt naust vassdragssone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6837019 Y: 615781
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.08.2019 2019 / 954 19/954 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Riving og nyoppføring av fritidsbolig LNFR seterbebyggelse Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6843646 Y: 608293
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.08.2019 2017 / 2366 17/2366 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Takoverbygg over sideinngang LNFR Seterbebyggelse Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6886486 Y: 618402
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.01.2020 19 / 1013   Godkjent Sikrings-, støy- og faresone $ 11-8 bokst a Oppføring av garasje og fradeling av fritidseiendom i område innenfor 100-meterssonen til vassdrag og i område markert med flomfare, samt større areal enn arealbegrensningen for uthus til fritidsbolig. 100-meterssonen til vassdrag og område markert med flomfare       Vis i kart (+)
X: 6868040 Y: 607986
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.02.2020 2019 / 1775 19/1775 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tillatelse til oppføring av uthus LNFR/vassdragssone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6863979 Y: 625530
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.04.2020 2020 / 598 20/598 Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Takoverbygg veranda vassdragssone Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6812802 Y: 625206
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.04.2020 2020 / 436 20/436 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Oppføring av anneks LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6818442 Y: 630491
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.06.2020 2020 / 838 20/838 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan ombygging uthus samt bruksendringer LNFR-B Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6866281 Y: 609733
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.06.2020 2020 / 601 20/601 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 oppføring av fritidsbolig LNFR, vassdragssone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 9819180 Y: 630010
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.06.2020 2018 / 201 18/201 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Flytting av seterstue LNFR - seterbebyggelse Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6855132 Y: 605678
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.08.2020 2020 / 979 20/979 Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 tilbygg/stolpehus vassdragssone Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6839022 Y: 617444
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.08.2020 2020 / 1133 20/1133 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fritidsbolig, arealoverskridelse LNFR-B Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6851115 Y: 631921
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.08.2020 2020 / 1278 20/1278 Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 riving og nyoppføring naust LNFR - vassdragssone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6861293 Y: 606521
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.08.2020 2020 / 235 20/235 Avslått RpArealFormål grønnstruktur $ 12-5 pkt 3 Etablering av plattinger friluftsområde Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6849142 Y: 615264
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.09.2020 2020 / 237 20/237 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Riving og nyoppføring uthus/utedo LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6820829 Y: 642613
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.09.2020 2019 / 1483 19/1483 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 midlertidig masseuttak LNFR Masseuttak     Vis i kart (+)
X: 6848675 Y: 613835
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.09.2020 2020 / 1485 20/1485 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tilbygg fritidsbolig LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6850775 Y: 608716
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.10.2020 2019 / 1745 19/1745 Godkjent Sikrings-, støy- og faresone $ 11-8 bokst a Fradeling av fritidseiendom LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6883501 Y: 607136
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.10.2020 2020 / 1790 20/1790 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Tilbygg fritidsbolig LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6861576 Y: 606453
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.10.2020 2020 / 1292 20/1292 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Nytt anneks og div. tiltak LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6859804 Y: 606037
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.12.2020 2020 / 1856 20/1856 Godkjent KpArealFormål grønnstruktur $ 11-7 pkt 3 Tilbygg fritidsbolig LNFR, vassdragssone Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6859620 Y: 606922
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.01.2021 2020 / 1926 20/1926 Godkjent midlertidig KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Midlertidig skjul LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6856481 Y: 609823
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.01.2021 2020 / 1871 20/1871 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tilbygg fritidsbolig LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6885274 Y: 628046
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.01.2021 2020 / 1272 20/1272 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av fritidseiendom på setervollen LNFR-seterbebyggelse Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6888925 Y: 608142
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.01.2021 2018 / 1470 18/1470 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 midlertidig dispensasjon til etablering av 2 jaktkoier LNFR       Vis i kart (+)
X: 6839445 Y: 612686
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.01.2021 2020 / 2006 20/2006 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tilbygg fritidsbolig LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6885724 Y: 628116
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.02.2021 2020 / 419 20/419 Godkjent RpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 12-5 pkt 6 Riving og nyoppføring fritidsbolig vassdragssone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6828926 Y: 616742
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.02.2021 2020 / 2463 20/2463 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Oppføring av hytte LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6839336 Y: 618034
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.02.2021 2021 / 114 21/114 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tilbygg fritidsbolig LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6851334 Y: 630697
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.03.2021 2020 / 1580 20/1580 Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 oppgradering av sti til adkomstvei LNFR Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 6873365 Y: 632421
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.03.2021 2021 / 84 21/84 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Bruksendring fra fritidsbolig til bolig Fritidsbebyggelse Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6842997 Y: 618365
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.04.2021 2020 / 1525 20/1525 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 nytt anneks LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6882374 Y: 629575
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.05.2021 2021 / 822 21/822 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tilbygg bolig LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6870617 Y: 604844
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.05.2021 2021 / 874 21/874 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tilbygg fritidsbolig LNFR Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6843480 Y: 608767
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.05.2021 2021 / 916 21/916 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 tilbygg fritidsbolig og nyttuthus/anneks LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6863161 Y: 6166328
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.06.2021 2021 / 1084 21/1084 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan tilbygg seterstue og bruksendring løe til anneks LNFR-seterbebyggelse Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6850859 Y: 631177
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.07.2021 2021 / 1038 21/1038 Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 oppføring av uthus vassdrag, boligformål Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6857747 Y: 599284
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.07.2021 2021 / 1187 21/1187 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fritidsbolig nr. 2 LNFR-B Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6863235 Y: 610483
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.09.2021 21 / 1260 21/1260 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan riving og nyoppføring av uthus/utedo LNFR/vassdragssone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6874720 Y: 633124
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
K01 Kommuneplanens arealdel 2010-2022
KDP03 Bergset
KDP04 Otnes