Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3817_10082011
Administrativ enhet 3817
Planident 10082011
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Detaljregulering for deler av reguleringsplan for Brenna/Storkaas
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 09.02.2012
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 822
Opprinnelig planid 10082011
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser bestem_planid10082011_10132016_22052017.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 01 regplan A3 300512.pdf  
  Vedtak KS_sak_004_12.pdf  
  Vedtak UNPT_sak_013_12.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
27.02.2012 3 / 12   Bestemmelsene Endring av trase for vegen V1 Planutvalget    
X: 0 Y: 0