Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3819_76
Administrativ enhet 3819
Planident 76
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Kåsa Hyttefelt
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 06.02.2008
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 827
Opprinnelig planid 76
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 76_Reguleringsbestemmelser.pdf  
Andre dokumenter Kart 76_Plankart.pdf