Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3825_20110010
Administrativ enhet 3825
Planident 20110010
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2009 / 1810
Saksnummerinformasjon 09/1810
Plannavn Kjelingnut 151/3
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 10.04.2014
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 834
Opprinnelig planid 20110010
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 18.01.2012
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 05.11.2012
1. gangs behandling 28.11.2012
Offentlig ettersyn - fra / til 13.03.2013 / 03.05.2013
2. gangs behandling 16.10.2013
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling 26.03.2014
Endelig planvedtak 10.04.2014
Kunngjøring av planvedtak 14.05.2014
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
14.12.2016 2016 / 1102 saksarkiv Bestemmelsene Grad av utnytting endra frå 100 + 30 m2 BYA til 24% BY A. Planutvalget    
X: Y:
11.11.2020 2020 / 4165   Bestemmelsene Minimum takvinkel skal vera 10 grader. Hyttene skal vera jordfarga. Planutvalget    
X: Y:
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
08.06.2014 2009 / 1810 saksarkiv   18.05.2015 KLaga blei delvis teken til fylgje av plan- og miljløutvalet 03.09.14, sak 14/91. Fylkesmannen    
X: Y: