Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_1133
Administrativ enhet 4204
Planident 1133
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksår / sekvensnummer 2006 / 2155
Saksnummerinformasjon 200602155
Plannavn Flekkerøyplanen, deler av strandsonen
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 21.06.2011
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Miljøverndepartementet
Forslagstiller Offentlig
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1001
Opprinnelig planid 1133
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Offentlig ettersyn - fra / til 13.07.2007 / 10.11.2007
Endelig planvedtak 21.06.2011
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart KDP1133.pdf  
  Vedtak V1133.pdf  
  Bestemmelser KDB1133.pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse - Kommunedelplan for Flekkerøya - deler av strandsonen.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
04.09.2012 2011 / 14645 201114645-10 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bruk/innrede kjøkken, soverom. Overnatting inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437600,54 Y: 441371,61
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.10.2012 2012 / 2010 201202010-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk, kjøkken, soverom. Overnatting i inntil 90 dager.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438612,38 Y: 442143,27
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.10.2012 2011 / 15109 201115109-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk, kjøkken, soverom. Tillatelse til overnatting inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437968,76 Y: 439757
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.10.2012 2012 / 972 201200972-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk, kjøkken, soverom. Tillatelse til overnatting i inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437960,71 Y: 439747,46
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.10.2012 2012 / 2687 201202687-7   Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk, kjøkken, soverom. Tillatelse til overnatting inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437939,44 Y: 439754,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.11.2012 2011 / 15659 201115659-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk, kjøkken, soverom. Tillatt overnatting i inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437858,81 Y: 442081,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.11.2012 2012 / 2013 201202013-10 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk, kjøkken, soverom. Tillatelse til overnatting inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437883,95 Y: 442085,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.11.2012 2011 / 15012 201115012-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk, kjøkken, soverom. Tillatelse til overnatting inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438610,15 Y: 442207
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.11.2012 2012 / 2572 201202572 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk, kjøkken, soverom. Tillatelse til overnatting inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437267,53 Y: 440261,74
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.11.2012 2012 / 2583 201202583-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk, kjøkken, soverom. Overnatting i inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437258,07 Y: 440254,97
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.11.2012 2011 / 15090 201115090-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk, kjøkken og soverom. Tillatelse til overnatting inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437972,01 Y: 439752,95
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.11.2012 2012 / 102 201200102-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk, kjøkken, soverom. Kan benyttes til overnatting i inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437269,76 Y: 440290,67
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.12.2012 2012 / 555 201200555-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk, kjøkken, soverom. Overnatting inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437308,27 Y: 440291,89
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.12.2012 2012 / 3544 201203544-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk, kjøkken, soverom. Overnatting inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6436682,51 Y: 439665,62
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.12.2012 2011 / 15584 201115584-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk,innrede kjøkken, soverom. Overnatting inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437272,43 Y: 440290
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.01.2013 2012 / 1568 201201568-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Sjøbod kan benyttes til beboelse/overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437367,8 Y: 440305,08
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.01.2013 2012 / 2265 201202265-9 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp. fra §3G vedr. størrelse på brygger, tiltak i 100-meters belte.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6437361,8 Y: 440299,88
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.02.2013 2012 / 2840 201202840-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Komb. bruk, innredning av kjøkken,soverom for dobbelsjøbod. Overnatting inntil 90 dager.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437278,29 Y: 441464,08
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.02.2013 2012 / 2840 201202840-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp. til komb. bruk. Innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437278,27 Y: 441464,65
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.02.2013 2012 / 5734 201205734-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kob. bruk, innredning kjøkken,soverom. Bruk inntil 90 dager pr. år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438056,02 Y: 441676,96
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.02.2013 2012 / 7035 201207035-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Innrede kjøkken/soverom. Kan benyttes til overnatting inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438044,12 Y: 441679,48
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.02.2013 2012 / 4185 201204185-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bruk, innrede kjøkken og soverom. Overnattting inntil 90 dager pr år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438083,06 Y: 441676,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.02.2013 2012 / 6559 201206559-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tillatelse til beboelse inntil 90 dager pr. år. Rettighet til kyststi skal tinglyses på eiendommen.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437238,15 Y: 440168,13
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.03.2013 2012 / 6719 201206719-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp. for beboelse/overnatting i inntil 90 dager.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437681,11 Y: 440230,62
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.04.2013 2012 / 9283 201209283 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437598,66 Y: 441354,99
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.05.2013 2012 / 7367 201207367 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437285,04 Y: 440019,23
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.05.2013 2012 / 9228 201209228 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438110,17 Y: 441649,23
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.06.2013 2013 / 2970 201302970 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437375,79 Y: 440049,48
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.06.2013 2012 / 9596 201209569 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437365,4 Y: 440039,64
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.06.2013 2012 / 9646 201209646 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437595,67 Y: 441402,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.06.2013 2012 / 9755 201209755 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk.Innrede kjøkken/soverom. Beboelse inntil 90 dg. pr år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438594,06 Y: 442237,19
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.06.2013 2012 / 9285 201209285 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438041,07 Y: 441698,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.06.2013 2012 / 9305 201209305-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438064,84 Y: 441676,66
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.07.2013 2012 / 9972 201209972 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/ innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437889,16 Y: 442049,96
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.07.2013 2012 / 9862 201209862 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437400,15 Y: 441346,72
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.07.2013 2012 / 8355 201208355 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437415,42 Y: 441336,84
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.07.2013 2012 / 8288 201208288 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjlkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437424,06 Y: 441331,39
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.07.2013 2012 / 9161 201209161 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert. bruk/innrede kjøkken og soverom. Bruk inntil 90 dg. pr. år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437479,84 Y: 441459,92
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.09.2013 2012 / 8162 201208162-14 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Riving og oppføring av ny og større sjøbod. Kan ikke benyttes til overnatting.   Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6437878,34 Y: 442275,85
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.11.2013 2012 / 9200 201209200-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Sjøbod med seksjonsnr. 1, kan benyttelse til overnatting inntil 90 dg. pr.år. Komb. bruk forutsetter at en del av sjøboden er avsatt til lager.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438639,73 Y: 442065,84
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.11.2013 2012 / 9201 201209201-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Sjøbod med bygn.nr. 300187886 kan benyttes til beboelse/overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438638,87 Y: 442077,34
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.11.2013 2012 / 9203 201209203-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Sjøbod med seksjonsnr. 2 kan benyttes til beboelse/overnatting inntil 90 dager pr. år.En kombinert bruk forutsetter at en del av sjøboden er avsatt til lager.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438635,99 Y: 442064,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.11.2013 2012 / 10199 201210199-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Komb. bruk. Innredning kjøkken/soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438101,31 Y: 441661,96
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.11.2013 2012 / 10422 201210422-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bruk, innredning kjøkken, soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438096,46 Y: 441668,22
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.11.2013 2012 / 11273 201211273-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Komb. bruk, innredning kjøkken/soverom. Overnatting i inntil 90 dg. pr. år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438117,28 Y: 441644,76
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.11.2013 2013 / 3335 20130335-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/ innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438105,93 Y: 441655,51
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.12.2013 2012 / 9626 201209626-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bruk, innredning kjøken og soverpm. Overnatting inntil 90 dg, pr. åe.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438074,83 Y: 441535,19
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.12.2013 2012 / 10851 201210851-1 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bruk innredning kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437713,4 Y: 441322,51
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.12.2013 2012 / 9756 201209756-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Komb. bruk, innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437966,74 Y: 440122,68
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.01.2014 2013 / 1142 201301142-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kobinert bruk, innrede kjøkken/soverom. Ovrnatting inntil 90 dg. pr år. Ferdselshindre for allmennheten må fjernes.Deler av boden avsettes til lager for fiske og fangstredskaper.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438615,8 Y: 442127,55
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.02.2014 2012 / 9669 201209669-7   Arealbruk kommune(del)plan Komb. bruk, innrede kjøkken/soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. årFerdselshindre for allmennheten må fjernes.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437835,79 Y: 441295,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.03.2014 2013 / 10147 201310147-11 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp. for oppføring av ny sjøbod. Gitt på visse vilkår.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6436794,29 Y: 439648,07
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.03.2014 2012 / 8658 201208658-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437818,94 Y: 442178,03
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.03.2014 2012 / 9790 201209790-8 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom.. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437815,67 Y: 442192,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.03.2014 2013 / 3149 201303149-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom.. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437820,87 Y: 442131,58
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.03.2014 2013 / 2213 201302213-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnetting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437824,61 Y: 442127,13
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.04.2014 2013 / 1213 201301213-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437821,74 Y: 442147,45
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.04.2014 2013 / 1211 201301211-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437823 Y: 442131,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.04.2014 2013 / 2515 201302515-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437820,69 Y: 442162,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.05.2014 2012 / 12495 201212495-11 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk. Innrede kjøkken/soverom. Beboelse/overnatting inntil 90 dg. pr år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438016,59 Y: 440117,62
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.06.2014 2013 / 70 201300070-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk beboelse. Overnatting inntil 90 dg. pr. år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6436630,28 Y: 439668,19
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.07.2014 2012 / 10048 201210048-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437396,73 Y: 440051,23
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.08.2014 2012 / 9900 201209900-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437169,49 Y: 440077,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.08.2014 2013 / 6966 201306966-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437813,54 Y: 442170,03
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.08.2014 2013 / 4700 201304700 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse. Overnatting inntil 90 dg. pr. år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437201,04 Y: 440112,69
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.08.2014 2013 / 6871 201306871 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse. Kan benyttes til overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437180,23 Y: 440090,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.08.2014 2013 / 438 201300438-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse. Overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6436661,97 Y: 439665,07
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.08.2014 2012 / 11699 201211699-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Sjøbod seksjon 1,2 og 3 kan benyttes til beboelse/overnatting i inntil 90 dg. pr. år. Ferdselshindre for allmennheten må fjernes.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437285,49 Y: 441466,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.09.2014 2013 / 1521 201301521-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse. Overnatting inntil 90 dg. pr. år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437217,16 Y: 440166,91
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.09.2014 2012 / 11700 201211700-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Komb. bruk til beboelse/overnatting inntil 90 dg. pr. år. Ferdselshindre for allmennheten må fjernes.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437645,96 Y: 440584,94
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.09.2014 2012 / 11608 201211608-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Komb. bruk lager/beboelse/overnatting inntil 90 dg. pr. år. Tørrklosett sikres og tømmes i samsvar med forurensningsloven §7,   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437296,33 Y: 440009,02
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.09.2014 2012 / 10641 201210641-11 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/innrede kjøkken og soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr år.Ferdselshindre for allmennheten må fjernes.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437385,05 Y: 440038,14
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.09.2014 2013 / 159 201300159-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Komb. bruk, innrede kjøkken/soverom. Oernatting inntil 90 dg. pr. år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437289,98 Y: 440012,42
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.10.2014 2013 / 193 201300193-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/overnatting/lager. Beboelse/overnatting inntil 90 dg. pr. år. Ferdselshindre for allmennheten må fjernes.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437919,62 Y: 439756,29
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.10.2014 2013 / 205 201300205-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Komb. bruk til beboelse/overnatting/lager. Beboelse/overnatting inntil 90 dg. pr. år. Ferdselshindre for allmennheten må fjernes.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437909,09 Y: 439754,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.10.2014 2013 / 88 201300088-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Beboelse/overantting inntil 90 dg. pr. år. Ferdselshindre for allmennheten fjernes. Deler av boden kan nyttes til lager for fiske og fangstredskaper.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437926,64 Y: 439752,04
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.10.2014 2012 / 12379 201212379-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Komb. bruk til beboelse/overnatting/lager inntil 90 dg. pr. år. Ferdselshindre for allmennheten må fjernes.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438872,39 Y: 441968,87
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.10.2014 2012 / 11612 201211612-11 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk beboelse/overnatting inntil 90 dg. pr. år. Ferdselshindre må fjernes. Deler av boden avsettes til lager for fiske og fangstredskap.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437824,96 Y: 441986,48
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.10.2014 2013 / 658 201300658-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Beboelse/overnatting inntil 90 dg.pr år. Utedo sikres og tømmes i samsvar med forurensningsloven§7 om plikt itl å unngå fourensning. Ferdselshindre fjernes.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6436785,88 Y: 439639,43
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.10.2014 2013 / 2809 201302809-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk/beboelse/overnatting inntil 90 dg. pr. år. Ferdselshindre for allmennheten må fjernes. Gjelder for bygn.nr 21307289,24577686,24577694.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437847,84 Y: 442073,58
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.10.2014 2013 / 935 201300935-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Sjøbuene kan benyttes til beboelse/overnatting inntil 90 dg. pr. år. Ferdselshindre for allmenheten må fjernes.Deler av boden avsettes til lager for fiske og fangstredskap.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438695,86 Y: 442087,68
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.10.2014 2013 / 437 201300437-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk. Beboelse/overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437303,3 Y: 440004,75
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.10.2014 2014 / 5756 201405756-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk. Beboelse/overnatting inntil 90 dg. pr år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437303,35 Y: 440004,71
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.11.2014 2013 / 865 201300865-4 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk. Beboelse/overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438639,44 Y: 442052,13
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.11.2014 2013 / 4483 201304483-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Komb. bruk, innrede kjøkken/soverom. Overnatting inntil 90 dg. pr. år. Ferdselshindre for allmennheten må fjernes.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438132,21 Y: 441636,02
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.12.2014 2013 / 924 201300924-9 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Kombinert bruk. Beboelse/overnatting inntil 90 dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437842,95 Y: 441973,68
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.12.2014 2013 / 8288 201308288-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk. Beboelse/overnatting inntil 90 dg.pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438088,37 Y: 441520,07
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.12.2014 2013 / 4095 201304095-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk. Beboelse/overnatting inntil 90 dg.pr år   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438094,41 Y: 441501,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.12.2014 2013 / 7293 201307293-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk. Beboelse/overnatting inntil 90 dg pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437841,36 Y: 442083,05
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.12.2014 2013 / 10026 201310026 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk. Beboelse/overnatting inntil 90dg. pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437881,71 Y: 442080,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.02.2015 2013 / 4161 201304161-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager. Overnatting i inntil 90 dager pr.år. Event. ferdselshindre for allmennheten må fjernes   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438389,58 Y: 440812,41
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.02.2015 2013 / 5499 201305499-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager. Overnatting i inntil 90 dager pr.år. Event. ferdselshindre for allmennheten må fjernes   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438389,58 Y: 440813,74
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.02.2015 2013 / 5500 201305500-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager. Overnatting i inntil 90 dager pr.år. Event. ferdselshindre for allmennheten må fjernes   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438394,25 Y: 440815,08
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.02.2015 2013 / 5501 201305501-11 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager. Overnatting i inntil 90 dager pr.år. Event. ferdselshindre for allmennheten må fjernes   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438395,25 Y: 440815,74
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.02.2015 2013 / 5503 201305503-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager. Overnatting i inntil 90 dager pr.år. Event. ferdselshindre for allmennheten må fjernes   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438394,58 Y: 440815,08
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.02.2015 2013 / 5498 201305498-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager. Overnatting i inntil 90 dager pr.år. Event. ferdselshindre for allmennheten må fjernes   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438393,25 Y: 440814,08
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.02.2015 2013 / 6424 201306424-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager. Overnatting i inntil 90 dager pr.år. Event. ferdselshindre for allmennheten må fjernes   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438238,59 Y: 440937,44
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.02.2015 2013 / 9262 201309262-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert buk til beboelse/overnatting/lager. Overnatting i inntil 90 dager pr.år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437279,38 Y: 440287,89
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.02.2015 2013 / 9321 201309321-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager. Overnatting i inntil 90 dager pr.år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437287,79 Y: 440285,32
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.02.2015 2013 / 9320 201309320-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager. Overnatting i inntil 90 dager pr.år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437287,24 Y: 440288,12
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.02.2015 2013 / 11483 201311483-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Omfatter dispensasjon for kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager slik det fremgår av Miljøverndepartementets vedtak av 21.6.2011. Gjelder i inntill 90 dager pr. år . Ferdselshindre fjernes.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438573,6 Y: 440719,32
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.02.2015 2014 / 8024 201408024-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager. Overnatting i inntil 90 dager pr.år. Event. ferdselshindre må fjernes   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437252,68 Y: 440181,51
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.03.2015 2014 / 1963 201401963-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager. Overnatting i inntil 90 dager pr.år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438115,76 Y: 441610,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.03.2015 2013 / 7546 201307546-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager. Overnatting i inntil 90 dager pr.år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438116,09 Y: 441611,97
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.03.2015 2013 / 4404 201304404-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk beboelse/overnatting/lager. Overnatting inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438179,66 Y: 441305,77
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.04.2015 2013 / 10314 201310314-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager. Overnatting i inntill 90 dager pr . år. Ferdselshindre for allmennheten må fjernes.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437673,96 Y: 440208,84
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.04.2015 2015 / 295 201500295-16 Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Endring av fasader på eksisterende sjøbod i 2 etasjer og legging av stikkledninger for innlegging av vann og avløp.   Fasadeendring     Vis i kart (+)
X: 6438049,6 Y: 441126,66
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.04.2015 2014 / 11530 201411530-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager. Beboelse/overnatting i inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438054,93 Y: 441113,34
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.05.2015 2013 / 9390 201309390-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager slik det fremgår av Miljøverndepartementets vedtak av 21.6.2011. Dobbel sjøbod på eiendommen med bygningsnr. 21325880 og 24575837 kan benyttes til beboelse/overnatting i inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438169,83 Y: 441315,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.07.2015 2013 / 10924 201610924-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Omfatter dispensasjon for kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager slik det fremgår av Miljøverndepartementets vedtak av 21.6.2011. Gjelder i inntill 90 dager pr. år og innenfor de måneder som sommervannsledningen er åpen.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437243,12 Y: 440020,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.09.2016 2016 / 138 201600138   Bestemmelser kommune(del)plan Søknaden omfatter dispensasjon for bruksendring til kombinert bruk av sjøbod til beboelse/overnatting/lager slik det fremgår av Miljøverndepartementets vedtak av 21.6.2011. Som vilkår for dispensasjonen settes at:  Sjøboden med bygningsnr. 21318582 (den   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437989,39 Y: 441698,57
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.09.2016 2016 / 138 201600138 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Søknaden omfatter dispensasjon for bruksendring til kombinert bruk av sjøbod til beboelse/overnatting/lager slik det fremgår av Miljøverndepartementets vedtak av 21.6.2011. Som vilkår for dispensasjonen settes at:  Sjøboden med bygningsnr. 21318582 (den   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438043,03 Y: 441694,41
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.10.2016 2015 / 1096 201501096-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon for kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager slik det fremgår av Miljøverndepartementets vedtak av 21.6.2011 i kommunedelplan for Flekkerøy - deler av strandsonen. Som vilkår for dispensasjonen settes at: • Sjøbodens nordre del kan ben   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437509,79 Y: 441406,64
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.10.2016 2015 / 9182 201509182-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Søknaden omfatter dispensasjon for kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager slik det fremgår av Miljøverndepartementets vedtak av 21.6.2011 i kommunedelplan for Flekkerøy - deler av strandsonen. Som vilkår for dispensasjonen settes at:  Sjøboden ka   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438093,26 Y: 441512,59
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.11.2016 2015 / 10189 201510189-10 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Sjøboden med bygningsnr. 168112793 kan benyttes til beboelse/ overnatting i inntil 90 dager pr. år.  Kommunen må gis rett til å merke, opparbeide og vedlikeholde kyststi eller hovedturvei for allmennheten, i tråd med normaler for utomhusanlegg i Kristian   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437134,61 Y: 441508,06
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.11.2016 2015 / 9242 201509242-11 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dobbel sjøbod kan benyttes til beboelse/ overnatting i inntil 90 dager pr. år.  Kommunen må gis rett til å merke, opparbeide og vedlikeholde kyststi eller hovedturvei for allmennheten, i tråd med normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune. Vedlagt   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437152,31 Y: 441511,55
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.11.2016 2015 / 4848 201504848-9 Godkjent RpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 12-5 pkt 6 Dispensasjon for kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager slik det fremgår av Miljøverndepartementets vedtak av 21.6.2011. Som vilkår for dispensasjonen settes at: Sjøboden kan benyttes til beboelse/ overnatting i inntil 90 dager pr. år.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437163,41 Y: 441510,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.01.2017 2016 / 7992 201607992-10 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Søknaden omfatter fasadeendring, heving av tak på eksisterende sjøbod og utvidelse av brygge.   Fasadeendring     Vis i kart (+)
X: 6437890,79 Y: 442067,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.02.2017 2016 / 13092 201613092-11 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling til uendret bruk av en strandparsell fra boligeiendommen gnr. 2 bnr. 165. Formål i plan endres ikke.   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6438645,43 Y: 441994,45
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.03.2017 2015 / 10512 201510512-13 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dobbel sjøbod med bygningsnr. 8919070 kan benyttes til beboelse/ overnatting i inntil 90 dager pr. år.  Eventuelle ferdselshindre (sjikanøse stengsler) for allmennheten må fjernes. Dvs. at eiendommen må være åpen for ferdselsgjennomgang.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437125,61 Y: 441506,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.04.2017 2014 / 5048 201405048 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Godkjenner reparasjon og ombygging av båthus på gnv.4.bnr.207. Innredningen av loftsetasje godkjennes ikke, og dette arealet skal kun kunne benyttes til bod/lager.   Fasadeendring, endring/reparasjon     Vis i kart (+)
X: 6437467,64 Y: 440330,75
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.04.2017 2017 / 1177 201701177-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Søknaden omfatter oppføring av sjøbod samt innlegging av vann og avløp. BYA/BRA = 18m2/15m2.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6436814,3 Y: 439652,97
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.05.2017 2017 / 1410 201701410-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Omfatter fradeling av en parsell i strandsonen. Fradeling av parsell endrer ikke dagens godkjente bruk eller formål.   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6436660,63 Y: 439669,74
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.05.2017 2016 / 3288 201603288-12 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Søknaden mottatt 17.2.2017 omfatter oppføring av brygge i Paulen på Flekkerøy.   Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6438633,07 Y: 442082,75
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.10.2017 2017 / 11450 201711450-7 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Søknaden omfatter utvidelse av gangbane/brygge.   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6437513,57 Y: 441449,73
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.11.2017 2017 / 10053 201710053-11 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Brygger/Oppføring   Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6437598,78 Y: 441356,98
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.12.2017 2017 / 12422 201712422-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Sjøbod/ Dispensasjon til kombinert bruk. Disp fra Plan- og bygningslovens § 19-2 Hustofta 54 - 2/749 -   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6438081,3 Y: 441529,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.01.2018 2017 / 10913 2017 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Søknaden omfatter oppføring av tilbygg til fritidsbolig. Pbl. § 1-8, plankravet i kommuneplanen § 2 og med kommunedelplanen for Flekkerøya, deler av strandsonen § 3 C. Skylleviga 23 - 1/445   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6437214,36 Y: 441481,19
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.03.2018 2018 / 946 201800946-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Riving av tre eksisterende sjøboder og brygger samt opprydning av stein og jord etter fjellras (naturskade). Brattestø - 5/72, 5/73 og 5/74 Disp fra plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2   Riving av tiltak     Vis i kart (+)
X: 6437358,9 Y: 440033,24
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.04.2018 2018 / 1347 201801347-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Sjøbod /Tilbygg, veranda, bod Disp fra plan- og bygningsloven § 19-2 Vragesløyfen 58D - 1/593   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6437596,26 Y: 441404,12
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.04.2018 2018 / 1863 201801863-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tillatelse og dispensasjon til oppføring av tre sjøboder samt dispensasjon til kombinert bruk. Disp fra plan- og bygningsloven § 19-2 Andåsveien - 5/72, 5/73, 5/74   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6437357,89 Y: 440033,87
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.05.2018 2018 / 3980 201803980-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tiltakstype/tiltaksart: Sjøbod /Dispensasjon til kombinert bruk. Grundevågskilen - 4/146 Disp fra plan- og bygningsloven § 19-2.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6436851,41 Y: 439649,98
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.05.2018 2018 / 3609 201803609-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Sjøbod /Dispensasjon til kombinert bruk. Disp fra plan- og bygningsloven § 19-2. Vragesløyfen 58B - 1/171   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437602,96 Y: 441381,44
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.10.2018 2018 / 4961 201804961-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling til uendret bruk av en strandparsell med en dobbel sjøbod. Disp fra plan- og bygningsloven § 19-2. Bergstøveien 56 - 1/362   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6437280,92 Y: 441464,98
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.10.2018 2018 / 14696 201814696-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av brygge/gangvei med to utriggere i sjøen. Disp fra plan og bygningsloven § 19-2. Østerøya 130A, 130B og 130C - 2/38   Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6438160,72 Y: 441320,72
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.02.2019 2018 / 5378 201805378-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon for innredning og kombinert bruk til beboelse/overnatting/lager. Disp fra plan- og bygningslovens § 19-2. Vragesløyfen 46A - 1/655   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437469,21 Y: 441347,78
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.02.2019 2017 / 5664 201705664-28 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Endret tillatelse vedr. utvidelse av tidligere godkjent veranda samt flytting av trapp. Disp fra plan- og bygningsloven § 19-2. Vragesløyfen 58E - 1/403   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6437586,81 Y: 441407,57
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.04.2019 2018 / 27578 201827578-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Legging av VA-ledning i sjø og godkjenning i ettertid for eksisterende båthus. Disp fra plan- og bygningsloven § 19-2. 1/437   Bygningsteknisk installasjon     Vis i kart (+)
X: 6437513,99 Y: 441458,33
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.04.2019 2018 / 28746 201828746-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon til kombinert bruk og utvidelse av eksisterende sjøbod. Disp fra pbl. § 19-1. Årekjerret 83 - 2/433   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6438615,99 Y: 442188,55
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.05.2019 2018 / 5382 201805382-14 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Naust, båthus, sjøbu til bolig /Oppføring Disp fra PBL § 19-2. Hvalbukta/Kanalen - 4/179   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6436970,49 Y: 439684,81
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.08.2019 2019 / 8445 201908445-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Riving og gjenoppføring av fritidsbolig, samt dispensasjon. Disp fra plan- og bygningsloven § 19-2. Skylleviga 23 - 1/445   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6437231,51 Y: 441476,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.10.2019 2018 / 6838 201806838-16 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Omfatter dispensasjoner som skal legge til rette for fremtidig riving og oppføring av sjøbod. Disp fra plan- og bygningsloven § 19-2. Selleviga - 2/727   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6438186,48 Y: 441307,27
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.12.2019 2019 / 13945 201913945-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Omfatter legging av VA-ledning i sjø og inn i sjøbod. Disp fra §19-2. Vragesløyfen 48A- 1/215   Bygningsteknisk installasjon     Vis i kart (+)
X: 6437480,24 Y: 441388,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.02.2020 2020 / 1782 202001782-3 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Godkjent søknad om dispensasjon for tilbygg og påbygg på vilkår . Disp fra pbl § 1-8 og kommunedelplanen § 3E. Vragesløyfen 68 - 1/511   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6437647,85 Y: 441340,15
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.02.2020 2020 / 2467 202002467-4 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Riving av brygge, samt oppføring av nytt felles bryggeanlegg. Den delen av omsøkt brygge som er omsøkt i LNF-område avslås. Disp fra kommunedelplanens arealdel angående vannareal til allment flerbruk og pbl § 1-8 arealformål annet byggeomr, sjøbod/lager   Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6438087,5 Y: 441409,67
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.06.2021 2021 / 960 BYGG-21/00960-3 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Godkjent dispensasjon for kombinert bruk av sjøbod . Disp på vilkår fra plankrav i kommuneplan og §1-8 i plan og bygningsloven. Hvalbukta 4/145,   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6436843,65 Y: 439653,97
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.09.2021 2021 / 501 BYGG-21/00501-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Heving av bod, heving av brygge, renovering av bod inkl. fasadeendringer, etablering av toalettrom. Dispensasjon fra plan og pbl § 1-8. Bergstøveien 54, 1/113.   Fasadeendring     Vis i kart (+)
X: 6437260,9 Y: 441465,57
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.02.2022 2021 / 4015 BYGG-21/04015-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Godkjent for toalettrom, tilkobling til VA-anlegg og skifte av dekke på brygge. Disp fra plankravet i kommunedelplanen og fra plan- og bygningsloven § 1-8. Avslag for å anlegge platting. Paulen - 2/885,   Bygningsteknisk installasjon     Vis i kart (+)
X: 6438606,17 Y: 442106,48
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.04.2023 2022 / 3687 BYGG-22/03687-4 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tilbygg og fasadeendring. Disp fra flekkerøyplanen (kommunedelplan for Flekkerøya, deler av strandsonen) , bygging i 100 meters belte. Vragesløyfen 50D og 50E. 1/523   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6437483,95 Y: 441446,85
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84