Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_1252
Administrativ enhet 4204
Planident 1252
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2009 / 7922
Saksnummerinformasjon 200907922
Plannavn FV 456 Auglandsbukta - Flødemelka
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 22.06.2010
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Offentlig
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1001
Opprinnelig planid 1252
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 30.07.2009
1. gangs behandling 25.02.2010
Offentlig ettersyn - fra / til 05.03.2010 / 23.04.2010
2. gangs behandling 17.06.2010
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 22.06.2010
Kunngjøring av planvedtak 02.07.2010
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak V1252.pdf  
  Bestemmelser RB1252.doc  
  Arealplankart DR1252.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
06.05.2020 2020 / 2016 202002016-22 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Støttemur, levegg og platting, dispensasjon for grensejustering. Disp fra forbudet om tiltak i hundremetersbeltet langs sjøen etter § 1-8 andre ledd. Vågsbygdveien 73 - 12/29.   Mur     Vis i kart (+)
X: 6442067,35 Y: 438735,21
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
24.01.2011 0 / 0 200907922-58   24.01.2011 Fylkesmannen stadfester bystyrets vedtak. Fylkesmannen     Vis i kart (+)
X: 0 Y: 0
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84