Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_1406
Administrativ enhet 4204
Planident 1406
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 2822
Saksnummerinformasjon 201402822
Plannavn E18/E39 YTRE RINGVEG VIGE - VOLLEBERG
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.02.2016
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1001
Opprinnelig planid 1406
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram 05.09.2014
Vedtatt planprogram 03.12.2014
Frist innspill 05.09.2015
1. gangs behandling 27.05.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 27.05.2015 / 01.08.2015
Endelig planvedtak 26.02.2016
Stadfesting 26.02.2016
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart KDP1406.pdf  
  Bestemmelser KDPB1406.pdf  
  Vedtak KDPV1406.pdf Kommunal- og moderniseringsdep. vedtak
  Konsekvensutredning KDPPB1406.pdf Høringsutgave
Andre dokumenter Illustrasjon 1406Korridorer.pdf Alternative korridorer.
  Vedtak KDPV1406 bystyrets vedtak.pdf Meklingsresultat
  Illustrasjon KDP1406profil.pdf Profiler
  Arealplankart KDP1406-1.pdf Arealplankart for hele planen
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
1441 Kommunedelplan for havnområde nord, Kongsgård - Vige