Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_20050908
Administrativ enhet 4204
Planident 20050908
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Lovreferanse beskrivelse PBL § 20-4 2.ledd
Saksår / sekvensnummer 2005 / 129
Plannavn Kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer og holmer
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 08.09.2005
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Format Raster
Opprinnelig administrativenhet 1018
Opprinnelig planid 20050908
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Offentlig høring til  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
27.01.2011 2010 / 1488 2010/1488 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent dispensasjon fra reguleringsformålet og fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen.   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6436290 Y: 428007
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.04.2011 2011 / 17 2011/14 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbelte, for bygging av brygge.   Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6436325 Y: 427037
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.08.2011 2011 / 1503 2011/1503 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent dispensasjon fra planens bestemmelser om 100m2 BRA og plassering av anneks mer en 8m fra hovedhytte   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435097,06 Y: 427306,23
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.04.2013 2012 / 844 2012/844 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra kommunedelplanens bestemmelser   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436385 Y: 427320
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.10.2013 2013 / 91 2013/91 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon for ettergodkjenning for utvidelse av anneks, samt levegg.   Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435215 Y: 427223
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.11.2013 2013 / 801 2013/801 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent søknad om dispensasjon fra kommunedelplanens bestemmelser   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436299 Y: 427306
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.04.2014 2013 / 2686 2013/2686 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av fritidsbolig, trapp og brygge på 25/159   Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435649 Y: 427715
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.06.2014 2014 / 1724 2104/1724 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra kommuendelplan for fradeling av tomt/grensjustering   Grensejustering Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436311 Y: 427301
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.06.2014 2014 / 1868 2014/1868 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra LNF-formålet i kommundelplan - minirenseanlegg   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435641 Y: 427916
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.05.2015 2013 / 3854 2013/3854 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent dispensasjon fra planenes bestemmelser om bryggers utforming, samt areal utover 100m2 bruksareal   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435699,07 Y: 427825,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.06.2015 2015 / 1053 2015/1053 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Avslag på søknad om dispensasjon fra kommundelplanens tillatte utnyttelsesgrad   Påbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435058 Y: 427656
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.09.2015 2015 / 1998 2015/1998 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom   Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435711 Y: 427766
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.09.2015 2015 / 1998 2015/1998 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra plankravet i kommundelplanen   Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435879 Y: 427246
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2016 2016 / 667 2016/667 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent søknad om dispensasjon for endring av brygge   Konstruksjon Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435224 Y: 428271
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.09.2016 2014 / 2696 2014/2696 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon for utvidelse av eksisterende brygge, samt for kaifront over 8 meter.   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435336 Y: 427790
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.04.2017 2017 / 122 2017/122 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent søknad om dispensasjon fra bestemmelser om utnyttelsesgrad i kommundelplan   Påbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435496 Y: 427382
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.06.2017 2017 / 122 2017/122 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent søknad om dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i 100-meters beltet langs sjøen   Påbygg     Vis i kart (+)
X: 6435496 Y: 427384
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.08.2017 2016 / 1821   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt For diverse tiltak - platting, samt påbygg på hytte, anneks og sjøbu Formål i kommunedelplan - LNF. Byggeforbudet i 100-metersbeltet. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435226,63 Y: 428321,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.09.2017 2013 / 1920 2013/1920 Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Søknad om dispensasjon fra LNFR-området i kommunedelplanen, samt fra det generelle byggeforbudet i 100 metersbelte   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
Klage Klage tas til følge
  Vis i kart (+)
X: 6435188 Y: 428247
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.09.2017 2013 / 1920 2013/1920 Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Godkjent søknad om dispensasjon fra LNFR-området i kommunedelplan samt fra det generelle byggeforbudet i 100 metersbelte   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435190 Y: 428247
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.12.2017 2017 / 2727 2017/2727 Avslått PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Avslag på søkand om dispensasjon fra LNF-formålet i kommunedelplanen, samt for byggeforbudet i 100-metersbeltet.   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436507,97 Y: 426987,65
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.01.2018 2008 / 2907 2008/2907 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Avslag på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435710,06 Y: 427723,19
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.01.2018 2017 / 3283 2017/3283 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Avslag om dispensasjon fra LNF formål og byggeforbudet i 100 metersbeltet langs sjøen   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435951,44 Y: 427124,83
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.01.2018 2017 / 3284 2017/3284 Avslått PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Avslag på dispensesjon fra plankravet og byggeforbudet i 100 metersbeltet   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435900,55 Y: 427126,01
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.02.2018 2008 / 2907 2008/2907 Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Søknad om dispenasjon fra reguleringsbestemmelsene bokstav a, samt fra byggeforbudet i 100-metersbeltet   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435693,33 Y: 427724,54
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.02.2018 2017 / 3616 2017/3616 Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen, samt fra kommunedelplanens bestemmelser ang størrelse på hytter.   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436324,59 Y: 427038,32
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.02.2018 2017 / 2412   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Arealoverføring, fritidsbolig og sjøbod Tomteinndeling, antall fritidsboliger i planen og fra dele og byggeforbudet i Pbl §1-8 Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436321,93 Y: 427251,24
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.04.2018 2018 / 173 2018/173   Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon for oppføring av hagestue/bod, samt etablering av gangbane og gangbro til holme 100-metersbeltet lang sjøen, LNF-formål, formålsgrenser og lengde på kaifront Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435369,43 Y: 427398,55
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.01.2019 2018 / 3392   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Legging av avløpsledning Formålet i sjøen, som avsatt til vannareal for allment bruk. LNF-formål. Plankrav i kommuneplanen og kommunedelplanen. Plan- og bygningsloven § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435421,37 Y: 427810,33
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.03.2019 2018 / 3098   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Etablering av pumpeledning for avløp Formålet i sjøen, avsatt til vannareal for allment bruk. Plan- og bygningsloven § 1—8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435244,33 Y: 427386,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.05.2019 2018 / 3744   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Etablering av avløpsledning og pumpekum   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436383,19 Y: 427392,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.05.2019 2019 / 717   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Oppføring av terrasse Forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436131,22 Y: 427853,91
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.08.2019 2019 / 987   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Oppføring av tilbygg og utvidelse av brygge Plan- og bygningsloven § 1-8, byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Kommunedelplanens bestemmelser om maks 8 meter bryggekant. Formålet i planen; Vannareal for allmenn flerbruk Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435909,16 Y: 427287,49
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.11.2019 2016 / 2125   Avslått PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Endret plassering av bod og terrenginngrep Forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen. Forbud mot tiltak i LNF-området Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435065,26 Y: 427644,99
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.11.2019 2019 / 1834   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Oppføring av tilbygg og anneks Bygge- og deleforbudet i strandsonen etter pbl. § 1-8. Tillatt grad av utnyttelse i kommunedelplanen § 1 a). Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436389,35 Y: 427303,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.10.2020 2020 / 1187 202001187-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av sjøbod. Dispensasjon fra PBL § 1-8 og fra utnyttelsesgraden satt i planens bestemmelser. Vilkår. Okse 59 - GB 426/61.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6436377,71 Y: 427223,15
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.11.2020 2020 / 5348 202005348-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av tilbygg. Disp fra plan- og bygningslovens § 1-8, samt planbestemmelsene bokstav b. punkt 1, om takvinkel. Borøya 71 -,GB 425/58   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435421,96 Y: 427811,93
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.02.2021 2021 / 4023 202104023 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av drivhus. Disp fra kommunedelplanens § 5 vedrørende utnyttelse. Avslag på søknad om disp fra kommunedelsplanens § 5 ang. plassering. Borøya 49 - 425/75   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435641,95 Y: 427873,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.04.2021 2020 / 5992 BYGG-20/05992-10 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Påkobling til offentlig VA-nett og legging av VAledninger. Disp fra - Kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer og holmer, vedrørende arealformålet vannareal for allmenn flerbruk -§ 1-8, vedrørende byggeforbudet i 100- beltet.Grasholmen 1 428/412   Andre avgjørelser Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435367,58 Y: 427388,18
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.06.2021 2021 / 1022 BYGG-21/01022-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Ombygging, tilbygg og påbygg av fritidsbolig, samt pumpeledning og kum til spillvann . Disp fra (pbl.)- § 1-8 vedrørende forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdragKomdelplan for Borøya med omkringligende øyer og holmer- § 2 Risøya 4 - 427/11/0/0   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436076,8 Y: 427962,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.08.2021 2021 / 730 BYGG-21/00730-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bygging av basseng. Disp fra plan- og bygningsloven § 1-8; forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen. Okse 57 - GB 426/14   Andre avgjørelser Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436385,44 Y: 427171,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.12.2021 2021 / 3321 BYGG-21/03321-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tillatelse til endring – dispensasjon - fritidsbolig . Disp fra plan- og bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen. Borøya 33B - GB 425/159.   Fasadeendring, endring/reparasjon Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435715,99 Y: 427718,62
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.12.2021 2021 / 3813 BYGG-21/03813-3 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon for legging av vann- og avløpsledning . Disp fra plan- og bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak i 100- metersbeltet langs sjøen, fra formål i sjø, Bruk og vern av sjø og vassdrag, og fra LNF-formål. Okse 27 m.fl. - GB 426/6   Utslippstillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436087,11 Y: 426895,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.12.2021 2021 / 2495 BYGG-21/02495-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av et mindre tilbygg (sommerstue). Disp fra pbl. § 1-8. Borøya 96 , 425/127   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435075,52 Y: 427659,55
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.01.2022 2021 / 2744 BYGG-21/02744-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bruksendring av uthus til anneks, fasadeendring og heving av taket på bygningen som søkes bruksendret til anneks. Disp fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø etter pbl. § 1-8 og bestemmelsene til bokstav b) nr. 3 om maksimal størrelse på anneks.   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436062,53 Y: 427828,11
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.01.2022 2021 / 2744 BYGG-21/02744-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Byggetillatelse for tilbygg til bodbygning syd for sjøbod og riving av utedo . Disp fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø etter pbl. § 1-8 samt fra grad av utnyttelse i kommunedelplan for Borøya og omkringliggende øyer bokstav a) andre strekpunkt   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436056,2 Y: 427829,78
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.02.2022 2021 / 1269 BYGG-21/01269-18 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Utbygging av avløpsledning - 426/38 - 426/5 Okse 17 - 426/37 Okse 20 - 426/9 Okse 13 og 14 - 428/419 Rauna 1. Disp fra formålet i kommunedelplanen og fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen. 426/38   Andre avgjørelser Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435880,79 Y: 427240,74
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.11.2022 2022 / 2878 BYGG-22/02878-3 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Tillatelse fasadeendring, trapp og endring av terrasse. Disp fra plan- og bygningsloven § 1-8 som omhandler byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Borøya 121 – 425/28/0/0   Fasadeendring Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435046,4 Y: 427788,26
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.07.2023 2023 / 1463 BYGG-23/01463-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Riving av bolig/utebod og oppføring av ny enebolig. Disp fra arealformål fritidsbebyggelse jf Kommunedelplanen. Plankrav jf Kommunedelplanen. Byggeforbudet i strandsonen jf PBL § 1-8 . Borøya 81 425/60/0/0   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435408,44 Y: 427715,07
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.09.2023 2023 / 1647 BYGG-23/01647-14 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Riving av låve og oppføring av anneks. Disp fra kommunedelplanens bestemmelse a) første punkt vedrørende krav om detaljregulering, samt fra bestemmelsene b) tredje punkt vedrørende maksimalt bruksareal. Okse 17 - 426/5   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435963,17 Y: 427247,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.10.2023 2023 / 2818 BYGG-23/02818-3 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Forlengelse av telemast. Disp fra kommunedelplanens arealformål. 426/2   Andre avgjørelser Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436267,3 Y: 427151,32
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.12.2023 2023 / 1212 BYGG-23/01212-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bruksendring sjøbu til anneks og dispensasjon. Disp fra pbl. § 1-8. Okse 59, 426/61   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436363,1 Y: 427224,91
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.12.2023 2023 / 1212 BYGG-23/01212-8 Avslått Arealbruk kommune(del)plan Avslag på bruksendring fra sjøbod til bad. Det kan ikke innlegges VA i annekset. Okse 59, 426/61   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436370,43 Y: 427228,27
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
19871216-2 Risøya