Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4204_201222
Administrativ enhet 4204
Planident 201222
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 2034
Saksnummerinformasjon 2012/2034
Plannavn Kommunedelplan for sykkel
Type Kommunedelplan
Status Utgått/Erstattet
Ikrafttredelsesdato 24.09.2015
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1018
Opprinnelig planid 201222
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak Saksutredning og saksprotokoll kommunestyret.pdf  
  Arealplankart Plankart med bestemmelser.pdf  
Planen blir erstattet helt av
Planid Plannavn
1600 Kommuneplan for Kristiansand