Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_201405
Administrativ enhet 4204
Planident 201405
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 1569
Saksnummerinformasjon 2014/1569
Plannavn Kommunedelplan for Tangvall
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.05.2016
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1018
Opprinnelig planid 201405
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 28.04.2014
Offentlig ettersyn - fra / til 11.12.2015 / 19.02.2016
Endelig planvedtak 26.05.2016
Kunngjøring av planvedtak 18.06.2016
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Rettede bestemmelser, 26.09.16..pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Kommunedelplan for Tangvall.pdf  
  Bestemmelser Bestemmelser.pdf UTGÅTT Utgått
  Vedtak Vedtak og saksframlegg.pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse.pdf  
Andre dokumenter Vedtak Utbyggingsavtale infrastrukturtiltak.pdf Vedtak om mulighet til og inngå utbyggingsavtale.
  Utbyggingsavtale evnt. avtaler Vedtatt og signert utbyggingsavtale for Kleplandsveien 12.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
22.06.2016 2016 / 1276 2016/1276 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen   Konstruksjon Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6440172 Y: 430335
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.09.2016 2016 / 1992 2016/1992 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av garasje   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6440652 Y: 430418
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.04.2017 2014 / 1529 2014/1529 Godkjent midlertidig Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra plankrav og rekkefølgekrav   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6440789 Y: 430699
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.02.2018 2017 / 2946   Avslått PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Deling av eiendom for oppføring av bolig og garasje Kravet om utarbeidelse av detaljregulering. Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6440259,22 Y: 430501,39
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.03.2018 2017 / 3620 2017/3620 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av firemannsbolig Plankrav Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6440298,17 Y: 430323,28
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.01.2019 2019 / 52 2019/52 Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Fradeling av parsell Krav om utarbeidelse av deltaljreguleringsplan Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6439950,06 Y: 429605,14
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.06.2019 2019 / 1120 2019/1120 Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Oppføring av ny garasje, erstatte gammel søppelfylling med ny masse. Plankravet i kommunedelplan Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6440104,68 Y: 430434,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.01.2022 2021 / 2002 BYGG-21/02002-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bruksendring fra næring til boligformål . Disp fra plankravet i kommunedelplanen for Tangvall. Rådhusveien 22, 472/74   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6440125,82 Y: 430094,85
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.05.2023 2023 / 1234 BYGG-23/01234-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Godkjent bruksendring av loft . Disp fra reguleringsbestemmelsene i kommunedelplanen § vedrørende plankrav. Stemveien 11 - 472/106   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6440146,43 Y: 429647,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
2012-2020 Kommuneplanens arealdel 2012-2020
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
201613 Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38