Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_998
Administrativ enhet 4204
Planident 998
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksår / sekvensnummer 2005 / 277
Saksnummerinformasjon 200500277
Plannavn RV.456 VÅGSBYGDVEIEN
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 14.09.2005
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1001
Opprinnelig planid 998
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
1. gangs behandling 14.04.2005
Offentlig ettersyn - fra / til 28.04.2005 / 30.05.2005
2. gangs behandling 18.08.2005
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak 06.10.2005
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart RP998.pdf  
  Bestemmelser RB998.docx  
  Vedtak V998.pdf