Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4205_1029201818
Administrativ enhet 4205
Planident 1029201818
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 20 / 2799
Saksnummerinformasjon 2017/1239
Plannavn E39 Mandal - Lyngdal øst
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 23.04.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1029
Opprinnelig planid 201818
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart 1029201818 Kart LI01.pdf  
  Arealplankart 1029201818 Kart LI02.pdf  
  Arealplankart 1029201818 Kart LI03.pdf  
  Arealplankart 1029201818 Kart LI04.pdf  
  Arealplankart 1029201818 Kart LI05.pdf  
  Bestemmelser 1029201818 Bestemmelser.pdf  
  Planprogram 1029201818 Planprogram.pdf  
  Vedtak 1029201818 Vedtak.pdf