Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4205_201509
Administrativ enhet 4205
Planident 201509
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 2374
Saksnummerinformasjon ePhorte
Plannavn Juviksodden hytteområde
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 06.11.2012
Kunngjøring av planarbeid 08.04.2013
Frist for uttalelse til planprogram 27.05.2013
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 05.12.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 30.05.2020 / 11.07.2020
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
28.05.2020 20 / 3600   Dokumenter til offentlig ettersyn i perioden 30.5.20 til 11.7.20. Arealplankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Vedtak
 
X: Y: