Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4205_201817
Administrativ enhet 4205
Planident 201817
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 20 / 2799
Saksnummerinformasjon 2018/591 ephorte
Plannavn E39 Mandal - Lyngdal øst
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 23.04.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1002
Opprinnelig planid 201817
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart 4205-201817 Kart MA01.pdf  
  Arealplankart 4205-201817 Kart MA02.pdf  
  Bestemmelser 4205-201817 Bestemmelser.pdf  
  Planbeskrivelse 4205-201817 Planbeskrivelse.pdf  
  Vedtak 4205-201817 Vedtak.pdf  
Andre dokumenter Diverse 4205-201817 Teknisk justering.pdf Teknisk justering av plankartet, MA01, der plangrensen tilpasses endring av Detaljregulering for E39 Mandal øst – Grispsland, PlanID201810, vedtatt 27.03.2020