Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4205_201906
Administrativ enhet 4205
Planident 201906
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2020 / 3445
Saksnummerinformasjon P360
Plannavn E39 Tilførselsvei Greipsland - Ime
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 18.06.2020
Vertikalnivå Under og på grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 4205_201906 Bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 4205_201906 Kart 01.pdf  
  Arealplankart 4205_201906 Kart 02.pdf  
  Arealplankart 4205_201906 Kart 03.pdf  
  Vedtak 4205_201906 Vedtak.pdf  
  Bestemmelser 4205_201906 Bestemmelser.pdf  
  Diverse 4205_201906 Matjordplan rev. 18.6.20.pdf  
  Planbeskrivelse 4205_201906 Planbeskrivelse.pdf  
Andre dokumenter Rapport 4205-201906 Fagrapport Biofokus.pdf  
  Rapport 4205-201906 Fagrapport Vassdrag og fauna del 2.pdf