Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4617_20200005
Administrativ enhet 4617
Planident 20200005
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2020 / 1887
Plannavn Områderegulering for Grøn næringspark, Husnes
Type Områderegulering
Status Kun opprettet sak ( foreløpig ikke annonsert )
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 02.06.2020
Kunngjøring av planarbeid 02.02.2021
Frist for uttalelse til planprogram 04.04.2021
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Kart 20200005_Plankart_plangrense.pdf Plangrense planprogram Høyring
  Vedtak 20200005_Vedtak_Planprogram_Høyring.pdf Vedtak planprogram høyring
  Planprogram 20200005_Planprogram_høyringsversjon.pdf Planprogram høyringsversjon
  Diverse 20200005_Vedlegg_Planprogram.pdf Vedlegg til Planprogram Høyring