Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4649_1441201702
Administrativ enhet 4649
Planident 1441201702
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 17 / 62
Plannavn Reguleringsplan for Stad skipstunnel
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 09.05.2017
Vertikalnivå Under, på og over grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 08.09.2015
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 09.05.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1441198103 Kjøde - bustadområde
Planen overstyrer
Planid Plannavn
1441200404 Stad skipstunnel