Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4649_200007
Administrativ enhet 4649
Planident 200007
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Saksår / sekvensnummer 2002 / 797
Plannavn Kommuneplan for Vågsøy 2002-2014 Arealdel
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.11.2002
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1439
Opprinnelig planid 200007