Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4649_2013005
Administrativ enhet 4649
Planident 2013005
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 451
Plannavn Arealdelen i kommuneplanen 2015-2027
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 04.06.2015
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1443
Opprinnelig planid 2013005
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 - Føresegner og retningslinjer - Vedtak 21.03.2019.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak KS-sak 062-15.pdf  
  Arealplankart Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 - Plankart del 1 - Vedtak 04.06.15.pdf  
  Arealplankart Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 - Plankart del 2 - Vedtak 04.06.15.pdf Plankart med skredfareområde (omsynssone H310)
  Bestemmelser Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 - Føresegner og retningslinjer - Vedtak 04.06.2015..pdf Utgått. Sjå "Gjeldende bestemmelser"
  Planbeskrivelse Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 – Planomtale – Vedtak 04.06.2015.pdf  
  Konsekvensutredning Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 - Vedlegg 1 - Konsekvensutgreiing og risiko- og sårbarheitsanalyse - Vedtak 04.06.2015.pdf  
  Diverse Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 - Vedlegg 2 - Samandrag og vurdering av innspel til planarbeidet - Vedtak 04.06.2015.pdf  
  Rapport Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 - Vedlegg 3 - Strandsonevurdering av byggegrense i 100-metersbeltet mot sjø - Vedtak 04.06.2015.pdf  
  Kart Kjerneområde for landbruk 20070816.pdf  
  Diverse Kjerneområde landbruk - retningsliner.pdf  
  Kart Oversiktskart strandsonekartlegginga.pdf  
  Rapport Strandsonevurdering - Med bilde.pdf  
Andre dokumenter Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Lefdal og Midthjell.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Haus og Ervik.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Kjølsdalen og Reksnes.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Lund og Høynes.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Stårheim.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Torvik - Remme.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Haugen.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Hjelmelandsdalen.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Nordfjordeid.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Sørsida - indre del.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Sørsida - ytre del.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Lote - Åsane.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Hennebygda.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Hjelle -Leivdal - Nes.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Fladalen.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Heggjabygda.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Heggjadalen_Frisliddalen.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Hatlelid - Navelsaker.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Skrede.pdf  
  Arealplankart Utsnitt frå arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 - Holmøyane.pdf  
  Tegnforklaring Kommuneplanen sin arealdel - Teiknforklaring til plankart del 1.pdf  
  Tegnforklaring Kommuneplanen sin arealdel - Teiknforklaring til plankart del 2.pdf