Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5025_KP20040001
Administrativ enhet 5025
Planident KP20040001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Plannavn Kommuneplanens arealdel for Røros kommune
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 25.03.2004
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1640
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser KP20040001_bestemmelser.pdf  
Andre dokumenter Arealplankart KP20040001_plankart.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
13.03.2013 12 / 155   Avslått Arealbruk kommune(del)plan     Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6955048,8 Y: 641444,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.08.2013 13 / 809   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av 1 hyttetomt. Dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel.   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6938156,69 Y: 617090
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.10.2013 13 / 1316   Avslått Arealbruk kommune(del)plan     Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6959797,3 Y: 624035,92
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.11.2013 13 / 1146   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av tilleggsareal til fritidsformål i LNF-område. LNF-område Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6950683,88 Y: 628697,54
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.12.2013 13 / 1258   Avslått Bestemmelser kommune(del)plan     Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6951568,06 Y: 626119,25
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.03.2014 12 / 422   Avslått Bestemmelser kommune(del)plan     Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6947581,85 Y: 623429,61
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.04.2014 13 / 1609   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av tilleggsareal til fritidsformål i område av satt til LNF-område i kommuneplanens arealdel LNF-område Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6948461,63 Y: 650468,22
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.05.2014 13 / 1852   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av tilleggsareal til fritidsbebyggelse i LNF-område i kommuneplanens arealdel LNF-område. Område M Deling av eiendom    
X: 6954116,55 Y: 632209,1
UTM sone 32 basert på ED50
16.06.2014 13 / 1316   Opphevet Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av fritidstomt rundt eksisterende seterbebyggelse LNF-område Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6959795,7 Y: 624046,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.08.2014 14 / 1016   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av punktfeste til fritidsformål i LNF-område i kommuneplanens arealdel. LNF-område - område T Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6929378,74 Y: 642336,57
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.08.2014 14 / 813   Avslått Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av 1 parsell til fritidsbebyggelse LNF-område sone 1, område B Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6966241,69 Y: 646447,69
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.08.2014 14 / 1460   Avslått Arealbruk kommune(del)plan     Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6945206,94 Y: 631135,25
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.10.2014 14 / 1600   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av tilleggsareal til fritidsformål i område avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel. LNF-område Grensejustering     Vis i kart (+)
X: 6944959,65 Y: 631285,23
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
19970001 Moen