Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5034_1994001
Administrativ enhet 5034
Planident 1994001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Shell-Merakernes
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 18.04.1997
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Planbestemmelser Merakernes_Shell.pdf Planbestemmelser
Andre dokumenter Arealplankart 17111994001_Shell Merakernes Plankart.pdf Plankart