Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5034_2008009
Administrativ enhet 5034
Planident 2008009
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2008 / 1965
Plannavn Meråker sentrum
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.01.2015
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2008009 Planbestemmelser.pdf Planbestemmelser
Vedtaksdokumenter Vedtak Områdereguleringsplan for Meråker sentrum. Forlag til revidert vedtak..pdf  
Andre dokumenter Arealplankart 2008009 Plankart.pdf Plankart
  Planbeskrivelse 2008009 Planbeskrivelse.pdf Planbeskrivelse