Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5038_2010011
Administrativ enhet 5038
Planident 2010011
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2010 / 6983
Saksnummerinformasjon 2010/6983
Plannavn Kommunedelplan Tromsdalen
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 17.06.2013
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2010011-B.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2010011-1.pdf Vertikalnivå 1 (under grunnen)
  Arealplankart 2010011-2.pdf Vertikalnivå 2 (på grunnen)
Andre dokumenter SOSI-fil 2010011.sos Vedtatt plan på bakken i SOSI v. 4.5
  SOSI-fil 2010011Ubakken.sos Vedtatt plan under bakken i SOSI v. 4.5
  Planbeskrivelse 2010011 Planbeskrivelse.pdf  
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
1999005 Kommunedelplan for Tromsdalen