Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5038_2008008
Administrativ enhet 5038
Planident 2008008
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2007 / 549
Saksnummerinformasjon 07/549
Plannavn Kommuneplanens arealdel
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.04.2011
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Format Vektor
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Offentlig høring til  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2008008.pdf  
  Bestemmelser 2008008-B.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2008008 planbeskrivelse.pdf  
  SOSI-fil 2008008.sos Vedtatt plan i SOSI v. 4.5.
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
19.11.2014 2007 / 549   Kun innhold Oppretting av planavgrensning for planid. 1999001, Sørskaget og 1985003, Forbregd/Lein del 3. Utgått planid. 1990004, Leinstrøa erstattes med arealformål nåværende boligbebyggelse. Delegert myndighet  
X: Y:
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
22.02.2018 2018 / 4776   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Forbudtsone på 100 meter mot drikkevannskilde, pkt. 6.2 Hensynssone drikkevann Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg    
X: 63,85235 Y: 11,63838
EUREF89/WGS84 Geografisk
01.03.2018 2018 / 5181   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Etablering av punktfeste for fritidsbolig LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7088692 Y: 635859
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.03.2018 2018 / 5555   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra formål LNFR-areal. Nedbrent enebolig, søknad om oppføring av ny. LNFR Nybygg    
X: 63,81585 Y: 11,49912
EUREF89/WGS84 Geografisk
05.03.2018 2018 / 5187   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av bebygd tun, fra landbrukseiendom til boligeiendom. LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7081793,3 Y: 633125,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.03.2018 2018 / 5187   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av parsell med eksisterende bebyggelse, gårdstun LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7081790,6 Y: 633133
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.03.2018 2018 / 5181   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Etablering av punktfeste for eksisterende hytte LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7088692 Y: 635859
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.03.2018 2018 / 5731   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Makeskifte LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7062117,8 Y: 657197,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.03.2018 2018 / 5731   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Flytting av tomt 3 meter vest, makeskifte. LNFR til fritidsformål og omvendt. LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7062117,8 Y: 657197,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.04.2018 2018 / 4913   Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Søknad om oppføring av garasje Størrelsesbegrensning for garasjer i planbestemmelsene Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7073003 Y: 628767,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.05.2018 2018 / 7310   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Anneks søkes oppført lengre enn 4 meter fra hytte Maks avstand mellom hytte og anneks 4 meter. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7061671,1 Y: 657079,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.06.2018 2018 / 6040   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av bebygd parsell, gårdstun LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7079972,4 Y: 621526,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.06.2018 2018 / 5184   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av gårdstun, 6,7 dekar, LNFR-spredt Kriterier LNFR-spredt - størrelse på tomt og dyrkbar jord. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7077051,3 Y: 629134,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.06.2018 2018 / 7120   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av tilleggsareal LNFR-spredt kriterie om maks størrelse på tomt, 2 dekar. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7076918 Y: 629498,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.08.2018 2018 / 7466   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av gårdstun i LNFR-område LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7073855,7 Y: 626321,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.08.2018 2018 / 7562   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av generasjonsbolig LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7078645,2 Y: 621206,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.08.2018 2018 / 7824   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Forbud mot tiltak ved drikkevann Forbudtsone rundt drikkevann. Nybygg    
X: 63,8584 Y: 11,63653
EUREF89/WGS84 Geografisk
06.09.2018 2018 / 7092   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Selvstendig boenhet i garasje   Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 7077343,8 Y: 627591,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.09.2018 2018 / 8293   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Flytting av eksisterende punktfeste LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7079652,8 Y: 661698,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.11.2018 2018 / 9135   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Søknad om grensejustering fra landbrukseiendom til boligeiendom LNFR Grensejustering     Vis i kart (+)
X: 7083927,7 Y: 629656,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.12.2018 2018 / 9908   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Oppføring av enebolig på tidligere fradelt tomt LNFR Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 7077785,8 Y: 627838,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.12.2018 2018 / 9908   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av bolig med pulttak over maks gesimshøyde Maksimal gesimshøyde Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 7077785,8 Y: 627838,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.12.2018 2018 / 9098   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Hytteveg LNFR Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 7066088 Y: 662945,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.12.2018 2018 / 9817   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av gårdstun på 5 dekar LNFR-spredt kriterie maks 2 dekar tomt Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7075977,6 Y: 630304,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.01.2019 2018 / 9846   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Bruksendring av driftsbygning og sammenføyning av to boenheter LNFR-formålet Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 7079748,1 Y: 625065,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.01.2019 2018 / 9709   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Fradeling av tilleggsareal til boligformål 100-meterssonen langs vassdrag Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7082531,8 Y: 648651,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.02.2019 2018 / 9393   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Ny boligtomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7078809,3 Y: 624255,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.03.2019 2019 / 27   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Basestasjon mobilmast LNFR Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 7079889,3 Y: 653569,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.03.2019 2019 / 492   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av gårdstunet LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7082710,6 Y: 633206,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.03.2019 2019 / 267   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Hytteveg LNFR Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 7064672 Y: 647289,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.04.2019 2019 / 853   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Utstyrshytte mobilbasestasjon LNFR Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 7079541,4 Y: 649553
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.04.2019 2019 / 954   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Etablering av selvstendig boenhet LNFR Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 7073459,7 Y: 626390,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.04.2019 2018 / 9723   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Klopplegging til Grønningen LNFR Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 7066935,7 Y: 634464,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.05.2019 2019 / 1360   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av tilleggsareal, parkeringsplass LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7074801,5 Y: 634952,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.05.2019 2019 / 1123   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av gårdstun LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7073442,4 Y: 627419,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.05.2019 2019 / 1330   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av gårdstun Kriterier LNFR-spredt, størrelse tomt og dyrka jord Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7079679,6 Y: 631401,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.07.2019 2019 / 1813   Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Etablering av punktfeste fritidsbolig LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7071955,7 Y: 631881,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.08.2019 2019 / 1993   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Fradeling av landbrukstomt § 1-8 Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7079413,1 Y: 618408,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.08.2019 2019 / 2246   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av kårbolig LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7076572,4 Y: 627476,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.10.2019 2019 / 3604   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av tilleggsareal til hyttetomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7062150,4 Y: 658417,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.10.2019 2019 / 3587   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av tilleggsareal til boligformål LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7079777,8 Y: 620510,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.10.2019 2019 / 2619   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av tilleggsareal LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7073301,6 Y: 630887,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.12.2019 2019 / 3874   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5   Returpunkt for hytterenovasjon Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 7079189,3 Y: 656649,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.12.2019 2019 / 4001   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5   Returpunkt hytterenovasjon Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 7078415 Y: 626950,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.12.2019 2019 / 4633   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Tilbygg 242,7 m2 1.5.2 Maks BYA for boligtomt = 300 m2 Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 7076721,7 Y: 624469,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.12.2019 2019 / 4633   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Tilbygg med gesimshøyde på 10 meter Maksimal gesimshøyde 6,5 meter Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 7076721,8 Y: 624472
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.01.2020 2019 / 4036   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av gårdstun Omdisponering av dyrka jord, LNFR-spredt Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7077327,2 Y: 639078,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.01.2020 2019 / 3382   Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Hytteveg LNFR Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 7061943,6 Y: 656543,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.02.2020 2019 / 4377   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av boligtomt rundt eksisterende bebyggelse LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7074807,1 Y: 630954,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.02.2020 2020 / 402   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av gårdstun LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7072723,7 Y: 634392,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.03.2020 2020 / 844   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av tilleggsareal til boligformål LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7072587,7 Y: 627104,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.04.2020 2020 / 898   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av gårdstun LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7078077,5 Y: 627738,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.05.2020 2020 / 1702   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Carport som tilbygg til uthus Maksimal BYA på 300 m2 Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7073446,3 Y: 627417,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.09.2020 2020 / 2828   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Påbygg Maks gesimshøyde Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 7078971,7 Y: 630810,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.09.2020 2019 / 910   Trukket KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av ny boligtomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7076608,8 Y: 624856,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.10.2020 2020 / 3329   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Bruksendring fra næring til fritidsbolig LNFR Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 7079148,5 Y: 664804,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.11.2020 2020 / 1967   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av parseller til boligformål LNFR-spredt - Omdisponering av dyrka jord Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7081534,1 Y: 630449,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.12.2020 2020 / 3924   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Naust LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7062274 Y: 658359,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.12.2020 2020 / 3924   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Naust 50 meters byggegrense mot vassdrag Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7062274 Y: 658359,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.03.2021 2020 / 4062   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Anleggelse av parkeringsplass LNFR Anlegg av veg, parkeringsplass, mv.     Vis i kart (+)
X: 7066077,3 Y: 662898,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.04.2021 2021 / 154   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Riving av hytte og oppføring av ny hytte LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7061320,7 Y: 634265,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.04.2021 2021 / 154   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Riving av hytte og oppføring av ny hytte Byggeforbudssone 50 meter vassdrag Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7061320,7 Y: 634265,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.06.2021 2021 / 2121   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av gårdstun LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7079810,7 Y: 630578,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.10.2021 2021 / 3210   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Riving av eksisterende og oppføring av ny fritidsbolig LNFR-formål Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7063341,3 Y: 646001,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
1989006 Kommunedelplan Vuku
1995010 Kommunedelplan Stiklestad
1995011 Kommuneplanens arealdel